Inne produkty

Napraw problemy z produktem Norton, gdy w oknie wyświetla się komunikat „Grozi Ci Ryzyko"

Pojawienie się tego komunikatu niekoniecznie wynika z zagrożeń. Program Norton Protection może wyświetlić komunikat, gdy:

  • Wyłączona jest co najmniej jedna funkcja zabezpieczeń, taka jak Auto-Protect, Zapora lub SONAR.

  • Definicje wirusów są nieaktualne.

  • Nie ukończono rutynowego skanowania.

  • Subskrypcja wygasła. W takim przypadku będzie również wyłączona większość funkcji zabezpieczeń.

Jeśli w produkcie zostanie wyświetlony taki alert, kliknij przycisk Napraw teraz.

W zależności od stanu zabezpieczeń komputera program Norton podejmie próbę włączenia nieaktywnej funkcji, zaktualizowania definicji wirusów lub uruchomienia skanowania. Jeśli subskrypcja programu utraciła ważność, pojawi się monit o jej odnowienie.

Jeżeli nie uda się rozwiązać problemu z funkcją programu Norton lub nie można uruchomić usługi LiveUpdate albo skanowania, w oknie Napraw teraz może zostać wyświetlony inny błąd. W zależności od wyświetlonego komunikatu o błędzie wybierz jedną z poniższych opcji:

Wielu użytkowników produktów marki Norton podzieliło się rozwiązaniem tego problemu na forum społeczności Norton. Sprawdź pod podanym poniżej adresem, jakie rozwiązania znaleźli inni użytkownicy, kiedy pojawiał się komunikat Norton: „Grozi ci ryzyko" Norton Community.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v119294825_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 13/04/2018