Inne produkty

Norton Core Security Score

Norton Core monitors the network traffic of the devices in your secure network and provides a security score indicating the security level of your network. The score ranges from 0 through 500:

  • Excellent (450-500)

  • Good (300-449)

  • Fair (100-299)

  • Critical (0-99)

If your Norton Core security score hits the Fair level, take steps to increase your score:

  • Set a strong password for your wireless network

  • Install the latest firmware and software updates when available

  • Ensure all your managed devices have a security software installed in them

  • Revert any overrides made to the recommended Norton Core settings

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v118380521
System operacyjny: Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 19/06/2019