Inne produkty

Norton Core system requirements and specifications

Norton Core provides powerful Norton protection for your home wireless network. You set up and manage Norton Core using the Norton Core app on your Android or iOS device.

Norton Core setup requirements

  • Broadband internet connection (cable or DSL modem)

  • iOS or Android mobile device with mobile data plan (for internet connection)

  • Norton Core app

    Download the Norton Core app from the Apple App Store or Google Play Store.

System requirements for Norton Core app

  • iOS 9.0 or later

  • Android 4.4 (KitKat) or later

  • Bluetooth Smart (BLE) support on mobile device

Your Norton Core Security subscription includes Norton Security protection for your computers, laptops, and mobile devices. To know the system requirements, you may want to check the system requirements for Norton Security.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v118380503_core_en_us
System operacyjny: Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 20/09/2018