Inne produkty

Technologia Suspicious.Cloud.x wykryła zagrożenie po aktualizacji programu Norton

Technologia Suspicious.Cloud.x programu Norton rozpoznała plik lub aplikację, z których zawsze korzystasz, jako zagrożenie. Podejrzewasz, że może to być wynik fałszywie dodatni a plik nie jest w rzeczywistości zagrożeniem. Może to być spowodowane niezaktualizowaną definicją wirusów na komputerze. Aby rozwiązać ten problem, ręcznie zaktualizuj definicję wirusów za pomocą narzędzia Intelligent Updater, a następnie uruchom pełne skanowanie systemu.

KROK 1

Uruchom usługę LiveUpdate.

 1. Uruchom program Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym dwukrotnie kliknij opcję Bezpieczeństwo, a następnie kliknij opcję LiveUpdate.

 3. Gdy działanie usługi Norton LiveUpdate zakończy się, kliknij przycisk OK.

 4. Uruchamiaj ponownie usługę LiveUpdate, aż zostanie wyświetlony komunikat „Produkt Norton zawiera najnowsze aktualizacje".

 5. Zamknij wszystkie programy, a następnie uruchom ponownie komputer.

KROK 2

Przywróć plik z kwarantanny

 1. Uruchom program Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W głównym oknie kliknij dwukrotnie przycisk Bezpieczeństwo, a następnie kliknij opcję Historia.

 3. W oknie Historia zabezpieczeń, z menu rozwijanego Pokaż wybierz opcję Kwarantanna.

 4. Na liście plików w obszarze kwarantanny kliknij plik do przywrócenia, który został rozpoznany jako Suspicious.Cloud.x.

 5. W prawym okienku w obszarze Zalecane działanie kliknij pozycję Przywróć.

 6. W oknie Przywracanie z kwarantanny odznacz opcję „ Wyklucz ten identyfikator pliku ze skanowania w przyszłości… " i kliknij przycisk Tak.

 7. Po wyświetleniu komunikatu „Element został przywrócony z kwarantanny" kliknij przycisk Zamknij.

 8. W oknie Historia zabezpieczeń kliknij przycisk Zamknij.

KROK 3

Uruchom pełne skanowanie systemu

 1. Uruchom program Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu dwukrotnie kliknij pozycję Zabezpieczenia, a następnie kliknij pozycję Skanowania.

 3. W oknie Skanowania kliknij pozycję Pełne skanowanie systemu i kliknij przycisk Przejdź.

 4. Po zakończeniu skanowania kliknij pozycję Zakończ.

  Jeśli problem nie ustępuje, przejdź do kroku 4.

KROK 4

Aktualizacja definicji wirusów przy użyciu narzędzia Intelligent Updater

 1. Przejdź na stronę pobierania narzędzia Intelligent Updater.

 2. Aby wybrać prawidłowy zestaw definicji, potrzebne są informacje o nazwie i wersji programu Norton oraz wersji systemu Windows.

 3. Pobierz odpowiedni zestaw definicji w zależności od wersji systemu Windows i programu Norton.

  Norton w wersji

  32-bitowa platforma Windows

  64-bitowa platforma Windows

  22.9

  Przykład: 20170126-020-core3sdsg2v5i32.exe

  Przykład: 20170126-020-core3sdsg2v5i64.exe

  22.7 i 22.8

  Przykład: 20170126-020- core3sdsv5i32.exe

  Przykład: 20170126-020- core3sdsv5i64.exe

  22.6 i starsze

  Przykład: 20170126- 020- v5i32.exe

  Przykład: 20170126- 020- v5i64.exe

 4. Zapisz plik na pulpicie systemu Windows.

 5. Kliknij dwukrotnie pobrany plik na pulpicie systemu.

 6. W oknie Inteligentny program do aktualizacji Symantec kliknij przycisk Tak, aby kontynuować.

 7. Gdy narzędzie Intelligent Updater zakończy aktualizowanie definicji, kliknij przycisk OK.

 8. Ponownie uruchom komputer.

  Po ponownym uruchomieniu komputera przywróć pliki z kwarantanny i ponownie przeprowadź pełne skanowanie systemu.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v113367483
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 19/07/2019