Inne produkty

Rozwiązywanie problemów przy użyciu programu Norton Autofix

Program Norton Autofix przeprowadza skanowanie szybkie komputera i eliminuje problemy bez interwencji użytkownika. W celu uzyskania dostępu do programu Norton Autofix komputer musi mieć połączenie z Internetem. Jeśli do łączenia z Internetem używany jest serwer proxy, należy skonfigurować ustawienia serwera proxy w programie Norton 360 Online.

Aby nie przechodzić do sesji pomocy technicznej, można użyć opcji Anuluj w celu pominięcia skanowania.

Aby rozwiązać problem, jeśli komputer jest połączony z Internetem:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Pomoc techniczna.

 2. W menu rozwijanym Pomoc techniczna kliknij pozycję Uzyskaj pomoc.

 3. W oknie Norton Autofix wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli problem nie zostanie rozwiązany automatycznie, kliknij pozycję Otwórz witrynę pomocy technicznej i wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje, aby uzyskać dodatkową pomoc techniczną.

  • Jeśli problem zostanie rozwiązany, kliknij przycisk Zamknij.

Aby rozwiązać problem, jeśli komputer nie może połączyć się z Internetem:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Pomoc techniczna.

 2. W menu rozwijanym Pomoc techniczna kliknij pozycję Uzyskaj pomoc.

 3. Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie Sprawdzanie połączenia, aby podjąć próbę rozwiązania problemów z połączeniem.

 4. W oknie Sprawdzanie połączenia kliknij pozycję Ponów próbę.

 5. Jeśli do łączenia z Internetem używany jest serwer proxy, wyświetlony może zostać monit o podanie poświadczeń uwierzytelniających. Jeśli wyświetlony zostanie monit, w oknie Wykryto ustawienia serwera proxy wykonaj następujące czynności:

  • W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika podaną podczas konfigurowania ustawień sieciowego serwera proxy.

  • W polu Hasło wpisz hasło podane podczas konfigurowania ustawień sieciowego serwera proxy.

  • Kliknij przycisk OK.

Program Norton Autofix - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v10987297_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/08/2011