Inne produkty

Rozwiązywanie problemów przy użyciu funkcji Wsparcie techniczne za pomocą jednego kliknięcia

Funkcja Wsparcie techniczne za pomocą jednego kliknięcia przeprowadza szybkie skanowanie komputera i usunięcie problemów bez interwencji użytkownika. Jeśli problem nie ustąpi, dodatkową pomoc techniczną online i opcje kontaktu można uzyskać w internetowej witrynie pomocy technicznej dla produktów marki Norton.

W celu uzyskania dostępu do funkcji Wsparcie techniczne za pomocą jednego kliknięcia komputer musi mieć połączenie z Internetem. Jeśli do łączenia z Internetem używany jest serwer proxy, należy skonfigurować ustawienia serwera proxy w programie Norton 360.

Aby rozwiązać problem, jeśli komputer jest połączony z Internetem:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Pomoc techniczna.

 2. W menu rozwijanym Pomoc techniczna kliknij pozycję Uzyskaj pomoc.

 3. W oknie Wsparcie techniczne za pomocą jednego kliknięcia kliknij pozycję Rozpocznij sesję pomocy technicznej.

 4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

 5. W oknie Wsparcie techniczne za pomocą jednego kliknięcia wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli problem nie zostanie rozwiązany automatycznie, kliknij pozycję Otwórz witrynę pomocy technicznej i wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje, aby uzyskać dodatkową pomoc techniczną.

  • Jeśli problem zostanie rozwiązany, kliknij przycisk Zamknij.

Aby rozwiązać problem, jeśli komputer nie może połączyć się z Internetem:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Pomoc techniczna.

 2. W menu rozwijanym Pomoc techniczna kliknij pozycję Uzyskaj pomoc.

 3. Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie Sprawdzanie połączenia.

 4. Jeśli problem nie ustąpi, w oknie Sprawdzanie połączenia kliknij pozycję Kontynuuj.

 5. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Tak, aby zwolnić i odnowić ustawienia protokołu IP.

 6. Jeśli plik hosts został zmodyfikowany, program Norton 360 wyświetli monit o jego poprawienie. Kliknij przycisk Tak, aby poprawić plik hosts.

 7. Jeśli problem nadal nie ustąpi, w oknie Sprawdzanie połączenia wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W lewym okienku wybierz region, a następnie kraj. W celu skontaktowania się z zespołem pomocy technicznej można użyć danych kontaktowych wyświetlanych w prawym okienku.

  • Kliknij przycisk Ponów próbę, aby ponowić próbę.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v10987297_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 03/10/2010