Inne produkty

Proste rozwiązania - informacje

Funkcja Wsparcie techniczne za pomocą jednego kliknięcia zapewnia dodatkową pomoc techniczną dotyczącą produktu, uzyskiwaną przy użyciu jednego kliknięcia w oknie głównym programu Norton 360. Funkcja Wsparcie techniczne za pomocą jednego kliknięcia przeprowadza szybkie skanowanie komputera i usunięcie problemów bez interwencji użytkownika. Typowe problemy można rozwiązać za pomocą opcji Rozpocznij sesję pomocy technicznej w oknie Wsparcie techniczne za pomocą jednego kliknięcia. Jeśli problem nie ustąpi, można użyć opcji Otwórz witrynę pomocy technicznej, aby przejść do internetowej witryny pomocy technicznej dla produktów marki Norton i uzyskać pomoc telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pomocą rozmowy internetowej.

Internetowa witryna pomocy technicznej dla produktów marki Norton zapewnia również dostęp do artykułów bazy wiedzy. Korzystając z tych artykułów, można znaleźć rozwiązania napotkanych problemów technicznych.

Przedstawiciele pomocy technicznej mogą pomóc w rozwiązaniu bardziej skomplikowanych problemów przy użyciu technologii pomocy zdalnej.

Opcje pomocy technicznej mogą się różnić w zależności od języka lub produktu.

Po kliknięciu opcji Uzyskaj pomoc program Norton 360 sprawdza połączenie internetowe. Aby uzyskać dostęp do funkcji Wsparcie techniczne za pomocą jednego kliknięcia, upewnij się, że komputer jest połączony z Internetem. Jeśli do łączenia z Internetem używany jest serwer proxy, należy skonfigurować ustawienia serwera proxy w programie Norton 360.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v10987273_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/10/2010