Paska narzędzi w programie pocztowym - informacje

Funkcja Norton AntiSpam listę rozwijaną lub kilka opcji do paska narzędzi obsługiwanych programów pocztowych.

Można użyć następujących opcji:

To jest spam

Oznacza wybraną wiadomość e-mail jako spam i przenosi ją do folderu Wiadomości-śmieci lub Norton AntiSpam.

Podczas zmiany klasyfikacji wiadomości e-mail jako spamu program Norton 360 Online umożliwia wysłanie nieprawidłowo zaklasyfikowanej wiadomości e-mail jako informacji zwrotnych do firmy Symantec. Opcja ta jest wyświetlana jedynie w przypadku, gdy opcja Opinia na karcie Integracja z programem pocztowym w oknie ustawień Ochrona antyspamowa ma ustawienie Pytaj.

Podczas zmiany klasyfikacji wiadomości e-mail jako spamu program Norton 360 Online wyświetla komunikat z pytaniem, czy dodać adres nadawcy wiadomości e-mail do listy blokowanych. Komunikat ten jest wyświetlany w zależności od opcji wybranej z listy rozwijanej u dołu okna Lista blokowanych.

To nie jest spam

Oznacza wybraną wiadomość e-mail jako dozwoloną (nie spam) i przenosi ją do folderu Skrzynka odbiorcza.

Podczas zmiany klasyfikacji wiadomości e-mail jako dozwolonej program Norton 360 Online umożliwia wysłanie nieprawidłowo zaklasyfikowanej wiadomości e-mail jako informacji zwrotnych do firmy Symantec. Opcja ta jest wyświetlana jedynie w przypadku, gdy opcja Opinia na karcie Integracja z programem pocztowym w oknie ustawień Ochrona antyspamowa ma ustawienie Pytaj.

Podczas zmiany klasyfikacji wiadomości e-mail jako dozwolonej program Norton 360 Online wyświetla komunikat z pytaniem, czy dodać adres nadawcy wiadomości e-mail do listy dozwolonych. Komunikat ten jest wyświetlany w zależności od opcji wybranej z listy rozwijanej u dołu okna Lista dozwolonych.

Opróżnij folder ze spamem

Usuwa wszystkie wiadomości e-mail umieszczone w folderze Wiadomości-śmieci lub Norton AntiSpam.

Otwórz program Norton AntiSpam

Wyświetla sekcję Ustawienia funkcji Norton AntiSpam okna Ustawienia programu Norton 360 Online.

Ustawienia funkcji Norton AntiSpam - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Czy te informacje były pomocne?

Identyfikator dokumentu: v1084101_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2011