Inne produkty

Paska narzędzi w programie pocztowym - informacje

Funkcja Norton AntiSpam listę rozwijaną lub kilka opcji do paska narzędzi obsługiwanych programów pocztowych.

Integracja paska narzędzi funkcji Norton AntiSpam nie jest obsługiwana w programie Windows Mail w systemie Windows Vista.

Można użyć następujących opcji:

To jest spam

Oznacza wybraną wiadomość e-mail jako spam i przenosi ją do folderu Wiadomości-śmieci lub Norton AntiSpam.

Podczas zmiany klasyfikacji wiadomości e-mail jako spamu program Norton 360 umożliwia wysłanie nieprawidłowo zaklasyfikowanej wiadomości e-mail jako informacji zwrotnych do firmy Symantec. Opcja ta jest wyświetlana jedynie w przypadku, gdy opcja Opinia na karcie Adresy w oknie Ustawienia ochrony antyspamowej ma ustawienie Pytaj.

Podczas zmiany klasyfikacji wiadomości e-mail jako spamu program Norton 360 wyświetla komunikat z pytaniem, czy dodać adres nadawcy wiadomości e-mail do listy blokowanych. Komunikat ten jest wyświetlany w zależności od opcji wybranej z listy rozwijanej u dołu okna Lista blokowanych.

To nie jest spam

Oznacza wybraną wiadomość e-mail jako dozwoloną (nie spam) i przenosi ją do folderu Skrzynka odbiorcza.

Podczas zmiany klasyfikacji wiadomości e-mail jako dozwolonej program Norton 360 umożliwia wysłanie nieprawidłowo zaklasyfikowanej wiadomości e-mail jako informacji zwrotnych do firmy Symantec. Opcja ta jest wyświetlana jedynie w przypadku, gdy opcja Opinia na karcie Adresy w oknie Ustawienia ochrony antyspamowej ma ustawienie Pytaj.

Podczas zmiany klasyfikacji wiadomości e-mail jako dozwolonej program Norton 360 wyświetla komunikat z pytaniem, czy dodać adres nadawcy wiadomości e-mail do listy dozwolonych. Komunikat ten jest wyświetlany w zależności od opcji wybranej z listy rozwijanej u dołu okna Lista dozwolonych.

Opróżnij folder ze spamem

Usuwa wszystkie wiadomości e-mail umieszczone w folderze Wiadomości-śmieci lub Norton AntiSpam.

Otwórz program Norton AntiSpam

Wyświetla sekcję Ustawienia funkcji Norton AntiSpam okna Ustawienia programu Norton 360.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1084101_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 05/04/2010