Inne produkty

Identyfikowanie nadawców spamu

Jeżeli wiadomości e-mail z konkretnego adresu lub domeny są niepożądane, można dodać ten adres lub domenę do listy blokowanych. Funkcja Norton AntiSpam oznacza wszystkie wiadomości e-mail z tego adresu lub domeny jako spam.

Funkcja Norton AntiSpam ponadto automatycznie importuje na listę blokowanych listy adresów dostępne na listach blokowanych nadawców programu pocztowego podczas początkowej integracji z klientem lub importu książki adresowej.

Funkcja Norton AntiSpam umożliwia wpisanie nieprawidłowych adresów e-mail na listę blokowanych.

Nieznane adresy e-mail i domeny należy dodawać do listy blokowanych, aby nie otrzymywać niepożądanych wiadomości e-mail z tych adresów lub domen.

Aby zaimportować adresy na listę blokowanych:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ochrona antyspamowa.

 3. Na karcie Adresy, w wierszu Lista dozwolonych kliknij pozycję Konfiguruj.

 4. W oknie Lista dozwolonych kliknij przycisk Importuj.

 5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać dane i zamknąć okno Lista dozwolonych.

Aby dodać wpisy do listy blokowanych:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ochrona antyspamowa.

 3. Na karcie Adresy, w wierszu Lista blokowanych kliknij pozycję Konfiguruj.

 4. W oknie Lista blokowanych kliknij przycisk Dodaj.

 5. W oknie dialogowym Dodawanie adresu e-mail, na liście Typ adresu określ, czy dodajesz adres e-mail, czy nazwę domeny.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać adres e-mail, wpisz żądany adres e-mail oraz opcjonalnie nazwisko nadawcy.

  • Aby dodać domenę, wprowadź adres domeny (na przykład symantec.pl) oraz nazwę domeny.

 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Dodawanie adresu e-mail.

 8. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno Lista blokowanych.

Aby edytować lub usunąć wpisy listy blokowanych:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ochrona antyspamowa.

 3. Na karcie Adresy, w wierszu Lista blokowanych kliknij pozycję Konfiguruj.

 4. W oknie Lista blokowanych zaznacz żądany element.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby edytować wpis, kliknij pozycję Edytuj w celu otwarcia okna dialogowego Edycja adresu e-mail, edytuj szczegóły, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby usunąć wpis, kliknij przycisk Usuń.

   Jeśli usuniesz zaimportowany wpis, funkcja Norton AntiSpam automatycznie doda go do listy Wykluczenia książki adresowej.

 6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno Lista blokowanych.

„Ustawienia funkcji Norton AntiSpam - informacje”

„Identyfikowanie uprawnionych nadawców”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1084053_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 21/09/2010