Inne produkty

Identyfikowanie uprawnionych nadawców

Jeśli adres e-mail lub domena są na pewno bezpieczne i funkcja Norton AntiSpam nie powinna ich blokować, można je dodać do listy dozwolonych

Funkcja Norton AntiSpam automatycznie importuje wpisy książki adresowej oraz listę bezpiecznych nadawców raz dziennie podczas bezczynności komputera.

Po dodaniu nowego obsługiwanego programu pocztowego można w dowolnej chwili ręcznie zaimportować jego książkę adresową na listę dozwolonych. Poszczególne nazwy i domeny można także dodać ręcznie do listy dozwolonych.

Przed zaimportowaniem książki adresowej można określić wykluczenia książki adresowej. Funkcja Norton AntiSpam nie importuje adresów e-mail dodanych do listy Wykluczenia książki adresowej.

Aby zaimportować książkę adresową:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ochrona antyspamowa.

 3. Na karcie Filtr, w wierszu Lista dozwolonych kliknij pozycję Konfiguruj.

 4. W oknie Lista dozwolonych kliknij przycisk Importuj.

 5. W oknie Lista dozwolonych kliknij przycisk Zastosuj.

 6. Kliknij przycisk OK.

Aby dodać wpisy do listy dozwolonych:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ochrona antyspamowa.

 3. Na karcie Filtr, w wierszu Lista dozwolonych kliknij pozycję Konfiguruj.

 4. W oknie Lista dozwolonych kliknij przycisk Dodaj.

 5. W oknie dialogowym Dodawanie adresu e-mail wybierz typ adresu z listy rozwijanej Typ adresu.

  Można także skonfigurować jedną z następujących opcji.

  • E-mail

  • Domena

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać adres e-mail, wpisz żądany adres e-mail oraz opcjonalnie nazwisko nadawcy.

  • Aby dodać nazwę domeny, wpisz adres domeny (na przykład symantec.pl) oraz opcjonalnie nazwę domeny.

 7. Kliknij przycisk OK.

 8. W oknie Lista dozwolonych kliknij przycisk Zastosuj.

 9. Kliknij przycisk OK

Aby edytować lub usunąć wpisy listy dozwolonych:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ochrona antyspamowa.

 3. Na karcie Filtr, w wierszu Lista dozwolonych kliknij pozycję Konfiguruj.

 4. W oknie Lista dozwolonych wybierz element, który chcesz edytować lub usunąć.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby edytować wpis, kliknij pozycję Edytuj w celu otwarcia okna dialogowego Edycja adresu e-mail, edytuj szczegóły, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby usunąć wpis, kliknij przycisk Usuń.

   Jeśli usuniesz zaimportowany wpis, funkcja Norton AntiSpam automatycznie doda go do listy Wykluczenia książki adresowej.

 6. W oknie Lista dozwolonych kliknij przycisk Zastosuj.

 7. Kliknij przycisk OK.

Konfigurowanie funkcji Integracja z klientem

Identyfikowanie nadawców spamu

Ustawienia funkcji Norton AntiSpam - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1084016_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/10/2011