Inne produkty

Identyfikowanie uprawnionych nadawców

Jeżeli wiadomości e-mail z konkretnego adresu lub domeny są pożądane, można dodać ten adres lub domenę do listy dozwolonych.

Funkcja Norton AntiSpam automatycznie importuje wpisy książki adresowej oraz listę bezpiecznych nadawców raz dziennie podczas bezczynności komputera.

Po dodaniu nowego obsługiwanego programu pocztowego można w dowolnej chwili ręcznie zaimportować jego książkę adresową na listę dozwolonych. Poszczególne nazwy i domeny można także dodać ręcznie do listy dozwolonych.

Przed zaimportowaniem książki adresowej można określić wykluczenia książki adresowej. Funkcja Norton AntiSpam nie importuje adresów e-mail dodanych do listy Wykluczenia książki adresowej.

Aby zaimportować książkę adresową:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ochrona antyspamowa.

 3. Na karcie Adresy, w wierszu Lista dozwolonych kliknij pozycję Konfiguruj.

 4. W oknie Lista dozwolonych kliknij przycisk Importuj.

 5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać dane i zamknąć okno Lista dozwolonych.

Aby dodać wpisy do listy dozwolonych:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ochrona antyspamowa.

 3. Na karcie Adresy, w wierszu Lista dozwolonych kliknij pozycję Konfiguruj.

 4. W oknie Lista dozwolonych kliknij przycisk Dodaj.

 5. W oknie dialogowym Dodawanie adresu e-mail, na liście Typ adresu określ, czy dodajesz adres e-mail, czy nazwę domeny.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać adres e-mail, wpisz żądany adres e-mail oraz opcjonalnie nazwisko nadawcy.

  • Aby dodać nazwę domeny, wpisz adres domeny (na przykład symantec.pl) oraz opcjonalnie nazwę domeny.

 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Dodawanie adresu e-mail.

 8. Kliknij przycisk OK, aby zapisać dane i zamknąć okno Lista dozwolonych.

Aby edytować lub usunąć wpisy listy dozwolonych:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ochrona antyspamowa.

 3. Na karcie Adresy, w wierszu Lista dozwolonych kliknij pozycję Konfiguruj.

 4. W oknie Lista dozwolonych zaznacz żądany element.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby edytować wpis, kliknij pozycję Edytuj w celu otwarcia okna dialogowego Edycja adresu e-mail, edytuj szczegóły, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby usunąć wpis, kliknij przycisk Usuń.

   Jeśli usuniesz zaimportowany wpis, funkcja Norton AntiSpam automatycznie doda go do listy Wykluczenia książki adresowej.

 6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać dane i zamknąć okno Lista dozwolonych.

„Konfigurowanie funkcji Integracja z klientem”

„Ustawienia funkcji Norton AntiSpam - informacje”

„Identyfikowanie nadawców spamu”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1084016_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/04/2010