Inne produkty

Utrzymywanie aktualności systemu ochrony - informacje

Aktualizacje definicji są dostępne dopóty, dopóki produkt ma stan Aktywny. Produkt można nabyć i utrzymać jego stan na następujące sposoby:

Jeśli produkt został nabyty w detalicznej wersji subskrypcyjnej

Produkt obejmuje ograniczoną czasowo subskrypcję aktualizacji definicji. Gdy zbliża się data wygaśnięcia subskrypcji, wyświetlany jest monit o jej odnowienie. Aby odnowić subskrypcję, należy postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

Po wygaśnięciu subskrypcji produktu nie można uzyskać żadnych aktualizacji i wszystkie funkcje zabezpieczeń są wyłączone. W razie nieodnowienia subskrypcji produktu komputer nie jest chroniony przed zagrożeniami bezpieczeństwa. Usługa LiveUpdate nadal sprawdza dostępność aktualizacji programu po wygaśnięciu ważności subskrypcji, ale w celu włączenia wszystkich funkcji zabezpieczeń należy odnowić subskrypcję produktu.

Produkt nabyty jako usługa lub zainstalowany na zakupionym komputerze

Jeśli usługa nie zostanie aktywowana lub subskrypcja nie zostanie odnowiona, to nie będzie można pobrać żadnych aktualizacji, a oprogramowanie przestanie działać.

Usługa zapewniana przez usługodawcę

Stan produktu jest zawsze aktywny, pod warunkiem, że aktywna jest usługa zabezpieczeń u usługodawcy.

Jeśli usługa zabezpieczeń jest nieaktywna, to nie można pobrać żadnych aktualizacji, a oprogramowanie przestaje działać.

Usługa LiveUpdate - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1061821_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 05/04/2011