Wyłączanie lub włączanie automatycznej usługi LiveUpdate

Usługę LiveUpdate można skonfigurować do automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji definicji i produktu na podstawie harmonogramu, włączając opcję Automatyczna usługa LiveUpdate. Można również ręcznie uruchamiać usługę LiveUpdate, gdy opcja Automatyczna usługa LiveUpdate jest włączona. Jeśli opcja Automatyczna usługa LiveUpdate jest wyłączona, w celu uzyskania aktualizacji należy ręcznie uruchamiać usługę LiveUpdate.

Aby uzyskać dostęp do opcji Automatyczna usługa LiveUpdate, należy przejść do okna głównego programu Norton 360 Online, a następnie kliknąć pozycję Ustawienia > Ochrona przed wirusami > Ochrona przed programami typu spyware i aktualizacje. Opcję Automatyczna usługa LiveUpdate można również wyłączyć lub włączyć w obszarze Skróty w oknie Ustawienia.

Gdy komputer jest podłączony do Internetu, automatyczna usługa LiveUpdate pobiera aktualizacje produktu i definicji co cztery godziny. W przypadku używania routera ISDN skonfigurowanego do automatycznego łączenia się z usługodawcą internetowym (ISP) może to spowodować generowanie kosztów za każde z połączeń. Jeżeli taka konfiguracja jest niepożądana, można wyłączyć opcję automatycznego nawiązywania połączenia w routerze ISDN lub wyłączyć opcję Automatyczna usługa LiveUpdate.

Aby włączyć automatyczną usługę LiveUpdate za pomocą funkcji Skróty :

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Skróty zaznacz pole wyboru Włącz automatyczną usługę LiveUpdate.

Aby wyłączyć automatyczną usługę LiveUpdate za pomocą funkcji Skróty :

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Skróty wyczyść pole wyboru Włącz automatyczną usługę LiveUpdate.

  3. Z listy rozwijanej Wybierz czas wyłączenia funkcji wybierz na jak długo ma zostać wyłączona automatyczna usługa LiveUpdate, a następnie kliknij przycisk OK.

Usługa LiveUpdate - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v1061736_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 17/10/2011