Inne produkty

Wyłączanie lub włączanie automatycznej usługi LiveUpdate

Usługę LiveUpdate można skonfigurować do automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji definicji i produktu na podstawie harmonogramu, włączając opcję Automatyczna usługa LiveUpdate. Można również ręcznie uruchamiać usługę LiveUpdate, gdy opcja Automatyczna usługa LiveUpdate jest włączona. Jeśli opcja Automatyczna usługa LiveUpdate jest wyłączona, w celu uzyskania aktualizacji należy ręcznie uruchamiać usługę LiveUpdate.

Opcję Automatyczna usługa LiveUpdate można wyłączyć lub włączyć w oknie ustawień funkcji Ochrona przed wirusami. Opcję Automatyczna usługa LiveUpdate można również wyłączyć lub włączyć w obszarze Skróty w oknie Ustawienia.

Gdy komputer jest podłączony do Internetu, automatyczna usługa LiveUpdate pobiera aktualizacje produktu i definicji co cztery godziny. W przypadku używania routera ISDN skonfigurowanego do automatycznego łączenia się z usługodawcą internetowym (ISP) może to spowodować generowanie kosztów za każde z połączeń. Jeżeli ten typ konfiguracji stanowi to problem, należy wyłączyć opcję automatycznego łączenia z ISP w routerze ISDN. Można również wyłączyć automatyczną usługę LiveUpdate.

Aby włączyć automatyczną usługę LiveUpdate za pomocą funkcji Skróty:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Skróty zaznacz pole wyboru Włącz automatyczną usługę LiveUpdate.

Aby wyłączyć automatyczną usługę LiveUpdate za pomocą funkcji Skróty:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Skróty wyczyść pole wyboru Włącz automatyczną usługę LiveUpdate.

  3. Z listy rozwijanej Wybierz czas wyłączenia funkcji wybierz na jak długo ma zostać wyłączona automatyczna usługa LiveUpdate, a następnie kliknij przycisk OK.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1061736_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 01/10/2010