Inne produkty

Aktualizacje programu i definicji - informacje

Usługa LiveUpdate pobiera aktualizacje oprogramowania i definicji na komputer przy użyciu połączenia internetowego.

Aktualizacje oprogramowania to niewielkie ulepszenia zainstalowanego wcześniej produktu. Odróżnia je to od uaktualnień produktu, które są zupełnie nowymi wersjami całego produktu. Aktualizacje programu tworzy się zazwyczaj w celu zapewnienia zgodności oprogramowania z urządzeniami lub systemami operacyjnymi, zwiększenia wydajności lub usunięcia błędów programu. Aktualizacje programu są udostępniane w miarę potrzeb.

Po zainstalowaniu niektórych aktualizacji programów konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Usługa LiveUpdate automatyzuje proces pobierania i instalowania aktualizacji programu. Usługa znajduje i pobiera pliki z witryny internetowej, instaluje je, a następnie usuwa pozostałe pliki z komputera.

Aktualizacje definicji to pliki, które zapewniają aktualność produktów firmy Symantec w obsłudze najnowszych technologii przeciwdziałających zagrożeniom. Otrzymywane aktualizacje definicji zależą od używanego produktu.

Typy aktualizacji definicji pobierane przez poszczególne produkty firmy Symantec są następujące:

Norton AntiVirus, Norton AntiVirus Online

Użytkownicy tych produktów otrzymują z firmy Symantec najnowsze definicje wirusów, chroniące komputer przed wszelkimi typami zagrożeń bezpieczeństwa.

Norton Internet Security, Norton Internet Security Online

Oprócz aktualizacji definicji wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa użytkownicy tych produktów otrzymują aktualizacje systemu zabezpieczeń. Użytkownicy produktów zawierających system ochrony przed wyłudzeniem danych otrzymują również aktualizacje systemu ochrony przed wyłudzeniem danych.

Aktualizacje definicji zabezpieczeń to najnowsze predefiniowane reguły zapory, zaktualizowane listy aplikacji, które mogą uzyskiwać dostęp do Internetu, sygnatury funkcji Zapobieganie włamaniom oraz pliki definicji spamu pochodzące z firmy Symantec. Listy te są używane do wykrywania nieupoważnionych prób dostępu do komputera.

Norton 360, Norton 360 Online

Użytkownicy tych produktów otrzymują z firmy Symantec najnowsze definicje wirusów, chroniące komputer przed wszelkimi typami zagrożeń bezpieczeństwa.

Ponadto użytkownicy tych produktów otrzymują z firmy Symantec pliki definicji spamu oraz aktualizacje definicji systemu ochrony przed wyłudzeniem danych.

Norton Security Suite, Norton Business Suite

Użytkownicy tych produktów otrzymują z firmy Symantec najnowsze definicje wirusów, chroniące komputer przed wszelkimi typami zagrożeń bezpieczeństwa.

Ponadto użytkownicy tych produktów otrzymują z firmy Symantec pliki definicji spamu oraz aktualizacje definicji systemu ochrony przed wyłudzeniem danych.

„Utrzymywanie aktualności systemu ochrony - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1061673_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 16/08/2010