Inne produkty

Error: "Error! Installation cannot continue! An incompatible Windows driver has been detected..." when installing Norton Utilities 16.0

Download and install AMD chipset drivers

 1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 2. Type in the following text, and then press Enter.

  devmgmt.msc

 3. In the Device Manager window, click to expand IDE ATA/ATAPI controllers.

 4. Under the list of controllers, if Standard SATA AHCI Controller is displayed, Download and install AMD chipset drivers.

  Save the file on to your desktop.

 5. Double-click the file that you downloaded to start the installation of AMD chipset drivers.

 6. Follow on-screen instructions.

 7. In the Device Manager window, click to expand IDE ATA/ATAPI controllers.

 8. Under the list of controllers, confirm if AMD SATA Controller is displayed.

 9. Reinstall Norton Utilities.

Uninstall Standard SATA AHCI Controller

 1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 2. Type in the following text, and then press Enter.

  devmgmt.msc

 3. In the Device Manager window, click to expand IDE ATA/ATAPI controllers.

 4. Right click Standard SATA AHCI Controller, and then click Uninstall.

 5. Do not restart the computer if prompted.

 6. Run Norton Utilities 16 installer.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v105396195
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 27/07/2020