Inne produkty

Wyłączanie funkcji Zdalne monitorowanie

Wskutek wyłączenia zdalnego monitorowania zatrzymane zostaje zdalne monitorowanie komputerów podłączonych do sieci użytkownika.

Zdalne monitorowanie można wyłączyć dla:

 • Wszystkich zdalnie monitorowanych komputerów

 • Poszczególnych zdalnie monitorowanych komputerów

Zdalne monitorowanie można wyłączyć dopiero po ukończeniu procedury Konfiguracja zdalnego monitorowania.

Aby wyłączyć zdalne monitorowanie dla wszystkich komputerów:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Moja sieć.

 3. W wierszu Mapa zabezpieczeń sieci kliknij pozycję Konfiguruj.

 4. Z lewej strony okna Mapa zabezpieczeń sieci, w obszarze Zdalne monitorowanie kliknij pozycję Wyłącz.

 5. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Tak.

Aby wyłączyć zdalne monitorowanie dla jednego komputera:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Moja sieć.

 3. W wierszu Mapa zabezpieczeń sieci kliknij pozycję Konfiguruj.

 4. W oknie Mapa zabezpieczeń sieci, w obszarze mapy sieci kliknij komputer, dla którego chcesz wyłączyć zdalne monitorowanie.

 5. W obszarze szczegółów urządzenia, obok pozycji Zdalne monitorowanie kliknij pozycję Wyłącz.

 6. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Tak.

Konfigurowanie funkcji Zdalne monitorowanie

Usuwanie urządzeń z mapy zabezpieczeń sieci

Wyświetlanie szczegółów urządzenia

Mapa zabezpieczeń sieci - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v10335262_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/03/2011