Inne produkty

Edytowanie uwag

Opcja Edytuj uwagi w sejfie tożsamości umożliwia przechowywanie informacji osobistych, które można w razie potrzeby pobierać i używać. Danych tych można używać do wypełniania formularzy rejestracyjnych w witrynach internetowych. Można również wyświetlać, edytować i usuwać zapisane uwagi.

Aby utworzyć uwagi:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Tożsamość, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj ochroną tożsamości.

 2. W obszarze Sejf tożsamości, w wierszu Edytuj uwagi kliknij pozycję Konfiguruj.

 3. W oknie Edycja uwag, w obszarze Szczegóły, w polu Tytuł wpisz nazwę uwag, które chcesz zapisać.

  Jeśli uwagi już istnieją, kliknij pozycję Utwórz nowe uwagi, a następnie w obszarze Szczegóły, w polu Tytuł wpisz nazwę uwag, które chcesz zapisać.

 4. Wpisz wszelkie dodatkowe informacje w polu Informacje.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

 6. W oknie Edycja uwag kliknij przycisk OK.

Aby edytować uwagi:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Tożsamość, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj ochroną tożsamości.

 2. W obszarze Sejf tożsamości, w wierszu Edytuj uwagi kliknij pozycję Konfiguruj.

 3. W oknie Edycja uwag, w obszarze Tytuł wybierz nazwę uwag, które chcesz edytować.

 4. Kliknij pozycję Edytuj uwagi i zmodyfikuj informacje w obszarze Szczegóły.

  Można zmienić kategorię, zmodyfikować tytuł oraz edytować podane dodatkowe informacje.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

 6. W oknie Edycja uwag kliknij przycisk OK.

Aby usunąć uwagi:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Tożsamość, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj ochroną tożsamości.

 2. W obszarze Sejf tożsamości, w wierszu Edytuj uwagi kliknij pozycję Konfiguruj.

 3. W oknie Edycja uwag, w obszarze Tytuł wybierz nazwę uwag, które chcesz usunąć.

 4. Kliknij pozycję Usuń uwagi.

 5. W oknie dialogowym Ostrzeżenie kliknij przycisk Tak.

 6. W oknie Edycja uwag kliknij przycisk OK.

Edycja uwag - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v10308775_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 26/08/2011