Alert systemu ochrony

Gdy funkcja Inteligentna zapora jest wyłączona, komputer nie jest chroniony przed zagrożeniami pochodzącymi z Internetu ani zagrożeniami bezpieczeństwa.

W przypadku niektórych problemów konieczne może być wyłączenie funkcji Inteligentna zapora. W takich przypadkach należy spróbować dostosować poszczególne ustawienia zabezpieczeń przed wyłączeniem zapory w następujący sposób:

  • Aby rozwiązać problemy z udostępnianiem plików lub drukarek, można przejść do okna Mapa zabezpieczeń sieci. W oknie Mapa zabezpieczeń sieci można skonfigurować poziom zaufania sieci, do której podłączony jest komputer. Ustawienie poziomu zaufania Udostępniona lub Pełne zaufanie może rozwiązać problem.

  • W celu rozwiązania ewentualnych problemów związanych z siecią Teredo można przejść do karty Ustawienia zaawansowane funkcji Inteligentna zapora i włączyć opcję Automatyczne zapamiętywanie ruchu IPv6 pomijającego translację adresów.

Jeżeli wyłączenie funkcji Inteligentna zapora jest konieczne, należy wyłączyć ją tymczasowo, aby upewnić się, że zostanie ona automatycznie włączona ponownie.

Za pomocą listy rozwijanej dostępnej w tym oknie można wybrać czas, na jaki ma być wyłączona funkcja Inteligentna zapora.

Aby upewnić się, że komputer jest chroniony można ręcznie ponownie włączyć funkcję Inteligentna zapora przed upłynięciem określonego czasu.

Inteligentna zapora - informacje

Ustawienia zaawansowane inteligentnej zapory - informacje

Mapa zabezpieczeń sieci - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v1028879_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/10/2011