Inne produkty

Monitorowanie uruchamiania programów

Funkcja monitorowania uruchamiania programów daje gwarancję, że konie trojańskie i inne destrukcyjne programy nie zostaną uruchomione i nie przejmą kontroli nad bezpiecznymi programami bez wiedzy użytkownika. Włączenie tej funkcji sprawia, że każde uruchomienie przez nieznany program innego programu powoduje zgłoszenie alertu. Można wówczas zezwolić nierozpoznanemu programowi na dostęp do Internetu lub zablokować go.

Niektóre programy znajdujące się na liście w oknie dialogowym Monitorowanie uruchamiania programów uruchamiają inne programy, mające dostęp do Internetu.

Na przykład program może być uruchamiany po raz pierwszy. Program ten może uruchamiać inne programy uzyskujące dostęp do Internetu. W oknie Monitorowanie uruchamiania programów wyświetlana jest lista programów, które uruchomiły inne programy.

Aby dowiedzieć się więcej na temat określonego programu z listy, należy kliknąć jego pozycję.

Poniższa tabela przedstawia wpisy szczegółów programu:

Pełna ścieżka

Lokalizacja programu

Opis

Krótki opis programu

Wersja

Wersja programu

Podpis cyfrowy

Podpis cyfrowy, uwierzytelniający program

Nazwa firmy

Nazwa firmy, do której należy program

Opcja Usuń umożliwia usunięcie wybranego programu z listy, a opcja Usuń wszystko umożliwia usunięcie wszystkich programów z listy.

Ustawienia zaawansowane inteligentnej zapory - informacje

Reguły programów - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1028834_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 15/02/2011