Inne produkty

Monitorowanie składników programów

Funkcja monitorowania składników programów gwarantuje, że konie trojańskie i inne złośliwe programy nie zostaną dołączone do bezpiecznego programu, unikając w ten sposób wykrycia. Gdy funkcja ta jest włączona, każda próba dostępu do sieci Internet przez program wykorzystujący podejrzany składnik powoduje zgłoszenie alertu. Wtedy też można zezwolić albo zablokować dostęp dla danego składnika.

Niektóre programy na komputerze używają składników z listy w oknie dialogowym Monitorowanie składników programów w celu uzyskania dostępu do Internetu.

Aby dowiedzieć się więcej na temat określonego składnika, należy kliknąć jego pozycję.

Poniższa tabela przedstawia wpisy szczegółów składnika:

Pełna ścieżka

Lokalizacja składnika

Opis

Krótki opis składnika

Wersja

Wersja składnika

Podpis cyfrowy

Podpis cyfrowy, uwierzytelniający składnik

Nazwa firmy

Nazwa firmy, do której należy składnik

Opcja Usuń umożliwia usunięcie wybranego programu z listy, a opcja Usuń wszystko umożliwia usunięcie wszystkich programów z listy.

„Ustawienia zaawansowane - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1028830_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 13/11/2009