Inne produkty

Usuwanie reguły zapory

W razie konieczności niektóre reguły zapory można usunąć. Niektórych wyświetlanych na liście domyślnych reguł ruchu nie można jednak zmodyfikować. Można wyświetlić ustawienia tych reguł za pomocą opcji Wyświetl.

Domyślne reguły zapory powinni usuwać jedynie zaawansowani użytkownicy. Usunięcie domyślnej reguły zapory może zakłócić działanie zapory i obniżyć poziom zabezpieczeń komputera.

Aby usunąć regułę ruchu:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

 3. Na karcie Reguły ruchu zaznacz regułę, którą chcesz usunąć.

 4. Kliknij pozycję Usuń.

 5. W oknie dialogowym Potwierdzenie kliknij przycisk Tak.

Aby usunąć regułę programu:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

 3. Na karcie Reguły programów, w kolumnie Program wybierz program, któremu przypisano regułę, którą chcesz usunąć.

 4. Kliknij przycisk Modyfikuj.

  Aby usunąć wszystkie reguły programu skojarzone z programem, kliknij pozycję Usuń.

 5. W oknie Reguły zaznacz regułę, którą chcesz usunąć.

 6. Kliknij pozycję Usuń.

 7. W oknie dialogowym Potwierdzenie kliknij przycisk Tak.

 8. Kliknij przycisk OK.

Modyfikowanie reguł ruchu i reguł programów

Tymczasowe wyłączanie reguły ruchu

Zmiana kolejności reguł zapory

Usuwanie programu

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1028261_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 23/04/2011