Inne produkty

Usuwanie reguły zapory

W razie konieczności niektóre reguły zapory można usunąć. Niektórych wyświetlanych na liście domyślnych reguł ruchu nie można jednak zmodyfikować. Można wyświetlić ustawienia tych reguł za pomocą opcji Wyświetl.

Domyślne reguły zapory powinni usuwać jedynie zaawansowani użytkownicy. Usunięcie domyślnej reguły zapory może zakłócić działanie zapory i obniżyć poziom zabezpieczeń komputera.

Aby usunąć regułę ruchu:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

 3. Na karcie Reguły ruchu zaznacz regułę, którą chcesz usunąć.

 4. Kliknij pozycję Usuń.

 5. W oknie dialogowym Potwierdzenie kliknij przycisk Tak.

Aby usunąć regułę programu:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

 3. Na karcie Reguły programów, w kolumnie Program wybierz program, któremu przypisano regułę, którą chcesz usunąć.

 4. Kliknij pozycję Usuń, aby usunąć wszystkie reguły programu skojarzone z programem.

 5. Aby usunąć określoną regułę skojarzoną z programem, kliknij pozycję Modyfikuj.

 6. W oknie Reguły zaznacz regułę, którą chcesz usunąć.

 7. Kliknij pozycję Usuń.

 8. W oknie dialogowym Potwierdzenie kliknij przycisk Tak.

 9. Kliknij przycisk OK.

„Modyfikowanie reguł ruchu i reguł programów”

„Tymczasowe wyłączanie reguły ruchu”

„Zmiana kolejności reguł zapory”

„Usuwanie programu”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1028261_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 19/04/2010