Inne produkty

Tymczasowe wyłączanie reguły ruchu

Można tymczasowo wyłączyć regułę ruchu, aby zezwolić na dostęp do komputera lub programu. Należy pamiętać o ponownym włączeniu reguły po zakończeniu pracy z programem lub komputerem, który wymagał zmiany ustawień.

Niektórych domyślnych reguł zapory wyświetlanych na liście nie można wyłączyć. Można tylko wyświetlić ustawienia tych reguł za pomocą opcji Wyświetl.

Aby tymczasowo wyłączyć regułę ruchu:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

  3. Na karcie Reguły ruchu wyczyść pole wyboru obok reguły, którą chcesz wyłączyć.

  4. Kliknij przycisk Zastosuj.

Reguły ruchu - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1028253_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 24/08/2011