Inne produkty

Zmiana kolejności reguł zapory

Każda lista reguł zapory przetwarzana jest w kolejności z góry na dół. Sposób przetwarzania reguł zapory można dostosować, zmieniając ich kolejność.

Zmian w domyślnej kolejności reguł ruchu może dokonywać jedynie zaawansowany użytkownik. Zmiana domyślnej kolejności reguł ruchu może zakłócić działanie zapory i zmniejszyć poziom zabezpieczeń komputera.

Aby zmienić kolejność reguł ruchu:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

 3. Na karcie Reguły ruchu zaznacz regułę, którą chcesz przenieść.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść daną regułę przed regułę ją poprzedzającą, kliknij przycisk Przenieś w górę.

  • Aby przenieść daną regułę za regułę następującą po niej, kliknij przycisk Przenieś w dół.

 5. Po zakończeniu przenoszenia reguł kliknij przycisk Zastosuj.

Aby zmienić kolejność reguł programów:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

 3. Na karcie Reguły programów zaznacz program, któremu przypisano regułę, którą chcesz przenieść.

 4. Kliknij przycisk Modyfikuj.

 5. W oknie Reguły zaznacz regułę, którą chcesz przenieść.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść daną regułę przed regułę ją poprzedzającą, kliknij przycisk Przenieś w górę.

  • Aby przenieść daną regułę za regułę następującą po niej, kliknij przycisk Przenieś w dół.

 7. Po zakończeniu przenoszenia reguł kliknij przycisk OK.

 8. W oknie ustawień Zapora kliknij przycisk Zastosuj.

Kolejność przetwarzania reguł zapory - informacje

Modyfikowanie reguł ruchu i reguł programów

Tymczasowe wyłączanie reguły ruchu

Usuwanie reguły zapory

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1028236_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 24/08/2011