Zmiana kolejności reguł zapory

Każda lista reguł zapory przetwarzana jest w kolejności z góry na dół. Sposób przetwarzania reguł zapory można dostosować, zmieniając ich kolejność.

Zmian w domyślnej kolejności reguł ruchu może dokonywać jedynie zaawansowany użytkownik. Zmiana domyślnej kolejności reguł ruchu może zakłócić działanie zapory i zmniejszyć poziom zabezpieczeń komputera.

Aby zmienić kolejność reguł ruchu:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

 3. Na karcie Reguły ruchu zaznacz regułę, którą chcesz przenieść.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść daną regułę przed regułę ją poprzedzającą, kliknij przycisk Przenieś w górę.

  • Aby przenieść daną regułę za regułę następującą po niej, kliknij przycisk Przenieś w dół.

 5. Po zakończeniu przenoszenia reguł kliknij przycisk Zastosuj.

Aby zmienić kolejność reguł programów:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

 3. Na karcie Reguły programów zaznacz program, któremu przypisano regułę, którą chcesz przenieść.

 4. Kliknij przycisk Modyfikuj.

 5. W oknie Reguły zaznacz regułę, którą chcesz przenieść.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść daną regułę przed regułę ją poprzedzającą, kliknij przycisk Przenieś w górę.

  • Aby przenieść daną regułę za regułę następującą po niej, kliknij przycisk Przenieś w dół.

 7. Po zakończeniu przenoszenia reguł kliknij przycisk OK.

 8. W oknie Ustawienia funkcji Zapora kliknij przycisk Zastosuj.

„Kolejność przetwarzania reguł zapory - informacje”

„Modyfikowanie reguł ruchu i reguł programów”

„Tymczasowe wyłączanie reguły ruchu”

„Usuwanie reguły zapory”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v1028236_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/04/2010