Inne produkty

Modyfikowanie reguł ruchu i reguł programów

Jeśli istniejąca reguła zapory nie działa w wymagany sposób, można ją zmienić. Opcja Modyfikuj umożliwia zmianę ustawień reguły zapory. Po zmianie reguły zapora kontroluje ruch sieciowy przy użyciu nowych kryteriów zmodyfikowanej reguły.

Nie można zmodyfikować niektórych zablokowanych reguł domyślnych. Można jednak wyświetlić ustawienia tych reguł za pomocą opcji Wyświetl.

Aby zmodyfikować regułę ruchu:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

 3. Na karcie Reguły ruchu zaznacz regułę, którą chcesz zmienić.

 4. Kliknij przycisk Modyfikuj.

 5. W oknie Modyfikowanie reguły wprowadź żądane zmiany, aby zmodyfikować dowolny aspekt reguły.

 6. Po zakończeniu modyfikacji reguły kliknij przycisk OK.

Aby zmodyfikować regułę programu:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

 3. Na karcie Reguły programów zaznacz program, dla którego chcesz zmienić ustawienia.

 4. Kliknij przycisk Modyfikuj.

  W celu zmodyfikowania poziomu dostępu programu można również użyć listy rozwijanej Dostęp obok programu. Inteligentna zapora odpowiednio zmodyfikuje lub utworzy odpowiednią regułę programu.

 5. W oknie Reguły zaznacz regułę, którą chcesz zmienić.

 6. Kliknij przycisk Modyfikuj.

 7. W oknie Modyfikowanie reguły wprowadź żądane zmiany, aby zmodyfikować dowolny aspekt reguły.

 8. Po zakończeniu modyfikacji reguły kliknij przycisk OK.

 9. W oknie Reguły kliknij przycisk OK.

„Dodawanie reguł ruchu i reguł programów”

„Korzystanie z Kreatora dodawania reguł”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1028220_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 24/04/2010