Dodawanie reguł ruchu i reguł programów

Funkcja Ustawienia zapory automatycznie tworzy większość potrzebnych reguł zapory. W razie konieczności można dodać reguły niestandardowe.

Własne reguły zapory powinni tworzyć wyłącznie doświadczeni użytkownicy.

Dodać można następujące typy reguł zapory:

 • Reguły ruchu

 • Reguły programów

Aby dodać regułę ruchu:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

 3. Na karcie Reguły ruchu kliknij przycisk Dodaj.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora dodawania reguł.

Aby dodać regułę programu:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

 3. Na karcie Kontrola programów, w kolumnie Program wybierz program, dla którego chcesz dodać regułę.

 4. Kliknij przycisk Modyfikuj.

  W celu zmodyfikowania poziomu dostępu programu można również użyć listy rozwijanej Dostęp obok programu. Inteligentna zapora odpowiednio zmodyfikuje lub utworzy odpowiednią regułę programu.

 5. W oknie Reguły kliknij przycisk Dodaj.

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora dodawania reguł.

 7. W oknie Reguły kliknij przycisk OK.

Zmiana kolejności reguł zapory

Tymczasowe wyłączanie reguły ruchu

Usuwanie reguły zapory

Dodawanie programu do ustawień zapory

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v1028140_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 24/08/2011