Inne produkty

Dodawanie reguł ruchu i reguł programów

Funkcja Ustawienia zapory automatycznie tworzy większość potrzebnych reguł zapory. W razie konieczności można dodać reguły niestandardowe.

Własne reguły zapory powinni tworzyć wyłącznie doświadczeni użytkownicy.

Dodać można następujące typy reguł zapory:

 • Reguły ruchu

 • Reguły programów

Aby dodać regułę ruchu:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

 3. Na karcie Reguły ruchu kliknij przycisk Dodaj.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora dodawania reguł.

Aby dodać regułę programu:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

 3. Na karcie Kontrola programów, w kolumnie Program wybierz program, dla którego chcesz dodać regułę.

 4. Kliknij przycisk Modyfikuj.

  W celu zmodyfikowania poziomu dostępu programu można również użyć listy rozwijanej Dostęp obok programu. Inteligentna zapora odpowiednio zmodyfikuje lub utworzy odpowiednią regułę programu.

 5. W oknie Reguły kliknij przycisk Dodaj.

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora dodawania reguł.

„Zmiana kolejności reguł zapory”

„Tymczasowe wyłączanie reguły ruchu”

„Usuwanie reguły zapory”

„Dodawanie programu do ustawień zapory ”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1028140_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/04/2010