Inne produkty

Dostosowywanie programu

Po pewnym czasie pracy z programem Norton 360 Online konieczna może być zmiana ustawień dostępu dla niektórych programów.

Aby dostosować program:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

 3. Na karcie Reguły programów, w kolumnie Program wybierz program, dla którego chcesz zmienić ustawienia.

 4. Z listy rozwijanej obok programu, dla którego chcesz zmienić ustawienia wybierz poziom dostępu, jaki chcesz mu przypisać. Do wyboru są następujące opcje:

  Zezwalaj

  Zezwala na wszystkie próby dostępu inicjowane przez ten program.

  Blokuj

  Blokuje wszystkie próby dostępu inicjowane przez ten program.

  Niestandardowy

  Umożliwia tworzenie reguł sterujących dostępem tego programu do Internetu.

  Opcja Automatycznie jest opcją domyślną, która będzie przypisywana automatycznie programowi, gdy funkcja Automatyczna kontrola programów jest włączona.

 5. Kliknij przycisk Zastosuj.

Reguły programów - informacje

Dodawanie programu do ustawień zapory

Usuwanie programu

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1028123_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 24/08/2011