Inne produkty

Dodawanie programu do ustawień zapory

Programy można dodawać do ustawień zapory, aby kontrolować ich dostęp do Internetu. Ręcznie skonfigurowane ustawienia zapory dla programów mają wyższy priorytet niż ustawienia określone przez funkcję automatycznej kontroli programów. Niemniej jednak, firma Symantec zaleca zachowanie ustawień określanych przez funkcję automatycznej kontroli programów podczas uruchamiania programów przez użytkownika.

Ustawienia zapory dotyczące programów nie są migrowane z poprzednich wersji programu Norton 360 Online. W razie potrzeby przywrócenia jakichkolwiek programów dodanych ręcznie w poprzedniej wersji programu konieczne jest ich ponowne dodanie w wersji bieżącej.

Aby dodać program do ustawień zapory:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

 3. Na karcie Reguły programów kliknij przycisk Dodaj.

 4. W oknie dialogowym Wybór programu przejdź do pliku wykonywalnego programu, który chcesz dodać.

 5. Kliknij pozycję Otwórz.

 6. W oknie Żądanie zabezpieczeń - Kontrola programów, z listy rozwijanej Co należy zrobić wybierz poziom dostępu, który ma zostać przypisany temu programowi. Do wyboru są następujące opcje:

  Zezwalaj

  Zezwala na wszystkie próby dostępu inicjowane przez ten program.

  Blokuj

  Blokuje wszystkie próby dostępu inicjowane przez ten program.

  Ręcznie konfiguruj dostęp do Internetu (zalecane)

  Umożliwia tworzenie reguł sterujących dostępem tego programu do Internetu.

  Można ustawić następujące kryteria reguły:

  • Działanie

  • Połączenia

  • Komputery

  • Komunikacja

  • Zaawansowane

  • Opis

  W razie wybrania tej opcji należy wykonać instrukcje przedstawione w wyświetlonym kreatorze i skonfigurować regułę.

 7. Kliknij przycisk OK.

Reguły programów - informacje

Dostosowywanie programu

Usuwanie programu

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1028102_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 30/10/2011