Inne produkty

Reguły programów - informacje

Reguły programów sterują dostępem programów na komputerze użytkownika do sieci. Tworzenie i modyfikowanie reguł programów umożliwiają ustawienia w obszarze Zapora.

Na karcie Kontrola programów można:

  • Dodać program.

  • Zmienić nazwę programu.

  • Zmodyfikować reguły dotyczące programu.

  • Dodać regułę programu.

  • Zmodyfikować ustawienia dostępu reguły programu.

  • Zmodyfikować priorytet reguł programu, zmieniając kolejność reguł na liście.

  • Usunąć regułę programu.

  • Usunąć program.

Reguły programów można utworzyć na następujące sposoby:

Automatycznie dostosuj ustawienia dostępu do Internetu

Zapora automatyczne konfiguruje dostęp programów przy ich pierwszym uruchomieniu. Jest to najprostsza metoda tworzenia reguł zapory.

Użyj ustawień zapory

Umożliwia określenie listy programów z możliwością dostępu do Internetu.

Reaguj na alerty

Zapora powiadamia użytkownika o próbie uzyskania przez program dostępu do Internetu. Można wówczas zezwolić programowi na dostęp do Internetu lub zablokować go.

W niektórych przypadkach, na przykład podczas oglądania filmu, użytkownicy wolą nie otrzymywać żadnych komunikatów o alertach. W takich przypadkach można włączyć funkcję Automatyczna kontrola programów. Program Norton 360 Online nie wyświetla w tym stanie żadnych alertów zapory.

Zapora powiadamia użytkownika tylko wtedy, gdy zmieniona została domyślna, zalecana konfiguracja opcji karty Ustawienia ogólne funkcji Inteligentna zapora.

Reguły ruchu - informacje

Reguły zapory - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1028042_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 30/10/2011