Reguły programów - informacje

Reguły programów sterują dostępem programów na komputerze użytkownika do sieci. Tworzenie i modyfikowanie reguł programów umożliwiają ustawienia w obszarze Zapora.

Na karcie Kontrola programów można:

  • Dodać program.

  • Zmienić nazwę programu.

  • Zmodyfikować reguły dotyczące programu.

  • Dodać regułę programu.

  • Zmodyfikować ustawienia dostępu reguły programu.

  • Zmodyfikować priorytet reguł programu, zmieniając kolejność reguł na liście.

  • Usunąć regułę programu.

  • Usunąć program.

Reguły programów można utworzyć na następujące sposoby:

Automatycznie dostosuj ustawienia dostępu do Internetu

Zapora automatyczne konfiguruje dostęp programów przy ich pierwszym uruchomieniu. Jest to najprostsza metoda tworzenia reguł zapory.

Użyj ustawień zapory

Umożliwia określenie listy programów z możliwością dostępu do Internetu.

Reaguj na alerty

Zapora powiadamia użytkownika o próbie uzyskania przez program dostępu do Internetu. Można wówczas zezwolić programowi na dostęp do Internetu lub zablokować go.

W niektórych przypadkach, na przykład podczas oglądania filmu, użytkownicy wolą nie otrzymywać żadnych komunikatów o alertach. W takich przypadkach można włączyć funkcję Automatyczna kontrola programów. Program Norton 360 Online nie wyświetla w tym stanie żadnych alertów zapory.

Zapora powiadamia użytkownika tylko wtedy, gdy zmieniona została domyślna, zalecana konfiguracja opcji karty Ustawienia ogólne funkcji Inteligentna zapora.

Reguły ruchu - informacje

Reguły zapory - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v1028042_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 30/10/2011