Inne produkty

Reguły ruchu - informacje

Program Norton 360 Online zawiera wiele wstępnie zdefiniowanych reguł ruchu. Zapewniają one możliwość korzystania z sieci i jednocześnie chronią przed znanymi zagrożeniami z Internetu. Poniżej wymieniono przykłady domyślnych reguł ruchu:

Domyślne zezwalanie na określoną komunikację przychodzącą ICMP

Domyślne zezwalanie na określoną komunikację wychodzącą ICMP

Zezwala na wysyłanie wszystkich typów komunikatów ICMP (Internet Control Message Protocol) oraz odbieranie bezpiecznych typów komunikatów ICMP.

Komunikaty ICMP zawierają informacje o stanie i dane sterujące.

Domyślne zezwalanie na komunikację przychodzącą NetBIOS Name (sieci udostępnione)

Domyślne zezwalanie na komunikację przychodzącą NetBIOS (sieci udostępnione)

Zezwala na używanie usługi nazewnictwa systemu NetBIOS i usługi datagramów systemu NetBIOS. Usługi te wykorzystywane są przy udostępnianiu plików i drukarek w sieciach Microsoft Network.

NetBIOS to skrót nazwy Network Basic Input/Output System (podstawowy sieciowy system wejść i wyjść). System NetBIOS obsługuje usługi nazewnictwa, sesji i datagramów. Usługa nazewnictwa zapewnia rozpoznawanie nazw, usługa sesji zarządza sesjami usług zorientowanych na połączenie, a usługa datagramów obsługuje rozsyłanie datagramów usług zorientowanych na połączenie.

Domyślne zezwalanie na komunikację przychodzącą Bootp

Domyślne zezwalanie na komunikację wychodzącą Bootp

Zezwala na użycie usługi Bootp.

Bootp to skrót od Bootstrap Protocol. Jest to protokół umożliwiający komputerowi odczytanie jego własnego adresu IP.

Na karcie Reguły ruchu wyświetlana jest lista wstępnie zdefiniowanych reguł ruchu. Niektóre domyślne reguły ruchu są tylko do odczytu i są zablokowane. Nie można zmodyfikować tych reguł.

Reguły są wyświetlane w kolejności według poziomów priorytetu. Reguły z początku listy mają wyższy priorytet niż dalsze reguły.

Na karcie tej można dodać nową regułę ruchu. Można również:

Zmodyfikować regułę ruchu.

Jeśli reguła ruchu nie działa w wymagany sposób, można zmienić jej ustawienia.

Nie można jednak zmodyfikować niektórych reguł domyślnych, które są tylko do odczytu.

Modyfikowanie reguł ruchu i reguł programów

Wyłączyć regułę ruchu.

Regułę ruchu można wyłączyć.

Nie można jednak wyłączyć niektórych reguł domyślnych, które są tylko do odczytu.

Tymczasowe wyłączanie reguły ruchu

Zmienić priorytet reguły ruchu.

Priorytet reguły ruchu można zmienić, zmieniając jej położenie na liście.

To działanie powinni podejmować tylko zaawansowani użytkownicy lub początkujący użytkownicy pod kierunkiem pomocy technicznej.

Zmiana kolejności reguł zapory

Reguły zapory - informacje

Kolejność przetwarzania reguł zapory - informacje

Dodawanie reguł ruchu i reguł programów

Reguły programów - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1028039_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/10/2011