Inne produkty

Gdzie znaleźć klucz produktu

Klucz produktu to niepowtarzalny klucz, umożliwiający instalację i aktywację produktu firmy Symantec na komputerze. Klucz produktu to 25-znakowy ciąg alfanumeryczny przedstawiony w rozdzielonych łącznikami pięciu grupach po pięć znaków. Lokalizacja klucza produktu różni się w zależności od sposobu zakupu produktu.

Lokalizacje klucza produktu są następujące:

Jeśli została zakupiona wersja detaliczna produktu na dysku CD

Klucz produktu znajduje się na naklejce na kopercie dysku CD lub wkładce w opakowaniu produktu.

Jeśli produkt został zakupiony na dysku DVD

Klucz produktu znajduje się na opakowaniu dysku DVD.

Jeśli produkt został pobrany z internetowej witryny Symantec Store

Klucz produktu został zapisany na komputerze podczas procesu pobierania i znajduje się w wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysłanej z witryny Symantec Store.

Jeśli produkt był już zainstalowany na zakupionym komputerze

Klucz produktu jest dostarczany w ramach procesu aktywacji. Klucz produktu należy zapisać, tworząc konto Norton Account lub logując się na nie. Można również wydrukować klucz. Klucz produktu będzie potrzebny w razie konieczności ponownej instalacji produktu.

Jeśli użytkownik otrzymał kartę z kluczem produktu

Klucz produktu oraz instrukcje jego użycia są wydrukowane na karcie. Klucz produktu należy zapisać, tworząc konto Norton Account lub logując się na nie. Klucz produktu będzie potrzebny w razie konieczności ponownej instalacji produktu.

Jeśli nie można znaleźć klucza produktu, należy go odzyskać za pomocą konta Norton Account

Aby odzyskać klucz produktu lub uzyskać do niego dostęp, zaloguj się na stronie https://www.mynortonaccount.com/amsweb. W razie potrzeby zarejestruj się, aby utworzyć konto Norton Account. Klucz produktu można znaleźć na karcie Produkty, na stronie Norton Account.

„Aktywacja programu Norton 360”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1027402_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/10/2010