Inne produkty

Aktywacja chroni użytkownika

Aktywacja produktu to technologia chroniąca użytkowników przed pirackim lub fałszywym oprogramowaniem. Aktywacja chroni użytkownika, umożliwiając użycie produktu tylko użytkownikom, którzy nabyli produkt w legalny sposób. Do aktywacji produktu niezbędny jest klucz produktu dla każdej jego instalacji. Produkt należy aktywować w ograniczonym czasie od jego instalacji.

Jeśli komputer ma połączenie z Internetem, aktywacja produktu jest wykonywana automatycznie przy pierwszym uruchomieniu produktu po instalacji. Po aktywacji wyświetlane jest okno Norton Account. Użytkownik może utworzyć konto Norton Account i zarejestrować produkt.

Jeśli komputer nie jest połączony z Internetem, produkt można uruchomić, klikając opcję Spróbuj później w oknie Aktywacja nieukończona. Do chwili aktywacji produktu okno Aktywacja jest ponownie wyświetlane przy każdym uruchomieniu produktu. Jeśli aktywacja nie zostanie wykonana, wyświetlony zostanie alert przypominający o konieczności aktywacji produktu. Produkt można również aktywować, klikając łącze Stan okresu próbnego w oknie głównym programu Norton 360.

W razie niedokonania aktywacji w czasie określonym w alercie produkt przestanie działać. Można aktywować go po upływie tego czasu, ale do chwili aktywacji produktu komputer nie będzie chroniony.

„Aktywacja programu Norton 360”

„Tworzenie konta Norton Account”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1027392_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 05/10/2010