Inne produkty

Aktywacja usługi marki Norton

Aktywacja usługi powoduje rozpoczęcie działania usługi. Jeśli usługa nie została aktywowana po pierwszym monicie, do chwili aktywacji usługi regularnie będzie wyświetlany alert Wymagana aktywacja. Usługę można aktywować bezpośrednio z okna alertu Wymagana aktywacja. Można również użyć łącza Aktywacja na liście rozwijanej Pomoc techniczna w oknie głównym. Przed kontynuacją należy połączyć się z Internetem. Konieczne może być ręczne wprowadzenie kodu PIN podanego użytkownikowi przez usługodawcę. Kroki aktywacji mogą się różnić w zależności od usługodawcy. Usługę można także aktywować z dowolnego konta użytkownika innego niż administrator. Aktywacja zajmuje zazwyczaj tylko kilka minut.

Aby aktywować usługę:

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Aktywuj teraz.

  • W oknie głównym programu Norton 360 Online, w menu rozwijanym Pomoc techniczna kliknij pozycję Aktywacja.

  • W oknie alertu Wymagana aktywacja wybierz opcję Aktywuj teraz, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Po wybraniu opcji aktywacji wyświetlone zostanie okno Usługa programowa. W oknie dostępne są następujące opcje:

  • Aktywuj teraz

   Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. Wyświetlony może zostać monit o wprowadzenie aktywacyjnego kodu PIN podanego użytkownikowi przez usługodawcę.

  • Aktywuj później

   Opcja ta umożliwia aktywowanie usługi później.

Aktywacja uruchamia usługę marki Norton

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1027364_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 04/04/2011