Norton from Symantec

Aktywacja produktu

Jeśli produkt nie został aktywowany podczas instalacji, do chwili aktywacji produktu regularnie będzie wyświetlany alert Wymagana aktywacja.

Aktywacja produktu ogranicza piractwo oprogramowania i gwarantuje, że użytkownik stosuje autentyczne oprogramowanie firmy Symantec. Aktywacja zapewnia określony czas subskrypcji produktu marki Norton. Można również odnowić subskrypcję, aby kontynuować używanie programu Norton AntiVirus.

Produkt należy aktywować w czasie wskazanym w alercie. W przeciwnym razie produkt przestanie działać.

Produkt można również aktywować bezpośrednio z alertu Wymagana aktywacja lub z okna głównego. Aktywacja zajmuje zazwyczaj tylko kilka minut.

Podczas aktywacji wyświetlane jest okno Norton Account. Użytkownik może utworzyć konto Norton Account i zarejestrować produkt. Można również wyświetlić szczegóły, takie jak klucz produktu, data rejestracji i najnowsze aktualizacje produktu. Jeśli użytkownik pominie okno Norton Account, produkt zostanie aktywowany, ale klucz produktu nie zostanie zapisany na koncie Norton Account. Klucz produktu można wydrukować na wypadek konieczności ponownej instalacji produktu w przyszłości.

Aby aktywować produkt przy użyciu okna alertu:

 1. W oknie alertu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zakupiono produkt w wersji subskrypcyjnej detalicznej lub produkt zainstalowany był na zakupionym komputerze, wybierz opcję Aktywuj teraz (zalecane).

  • Aby odnowić subskrypcję produktu, wybierz opcję Odnów teraz.

  Subskrypcję produktu można również aktywować lub odnowić z dowolnego konta użytkownika innego niż administrator.

 2. Kliknij przycisk OK.

 3. Wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje aktywacji lub odnowienia subskrypcji produktu.

 4. W wyświetlonym oknie kliknij pozycję Gotowe.

Aby aktywować produkt przy użyciu okna głównego:

 1. W głównym oknie programu Norton AntiVirus wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli produkt został nabyty w detalicznej wersji subskrypcyjnej, kliknij pozycję Aktywuj teraz.

  • Jeśli produkt był preinstalowany na komputerze, kliknij pozycję Aktywuj teraz online.

  • Aby odnowić subskrypcję produktu, kliknij pozycję Odnów.

  Subskrypcję produktu można również aktywować lub odnowić z dowolnego konta użytkownika innego niż administrator.

 2. Wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje aktywacji lub subskrypcji produktu.

 3. W wyświetlonym oknie kliknij pozycję Gotowe.

Gdzie znajduje się klucz produktu

Aktywacja chroni użytkownika

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Czy te informacje były pomocne?

Identyfikator dokumentu: v1027313_NAV_OEM_2013_pl_pl
System operacyjny: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/04/2012