Inne produkty

Usługa Norton LiveUpdate

Usługa LiveUpdate pobiera najnowsze aktualizacje definicji i aktualizacje programów dla produktu firmy Symantec zainstalowanego na komputerze. Aktualizacje te chronią komputer użytkownika przed nowo wykrytymi zagrożeniami.

Usługa LiveUpdate łączy się z serwerem firmy Symantec przy użyciu dostępnych połączeń internetowych, sprawdza dostępność aktualizacji, a następnie automatycznie pobiera je i instaluje.

Usługę LiveUpdate należy uruchamiać w regularnych odstępach czasu. Gdy program Norton 360 Online przejdzie w tryb dyskretny, usługa LiveUpdate nie jest uruchamiana i nie pobiera najnowszych aktualizacji.

Stan operacji usługi LiveUpdate można sprawdzić w kolumnie Stan. Za pomocą opcji Anuluj można zatrzymać sesję usługi LiveUpdate. Gdy usługa LiveUpdate sprawdzi, pobierze i przetworzy aktualizacje, można kliknąć przycisk OK, aby zamknąć okno. Można użyć łącza Wyświetl zestawienie, aby wyświetlić zestawienie aktualizacji zainstalowanych na komputerze.

Za pomocą łącza Zasady ochrony danych osobowych u dołu okna można wyświetlić dodatkowe szczegóły na temat działania usługi LiveUpdate i zbieranych danych.

Ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji

Wyłączanie lub włączanie automatycznej usługi LiveUpdate

Usługa LiveUpdate - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v10179777_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 07/11/2011