Edycja poziomu zaufania sieci

Poziom zaufania wyznacza domyślny poziom dostępu urządzeń znajdujących się w sieci do komputera użytkownika. Każde urządzenie znajdujące się w sieci, które nie zostało przydzielone do kategorii Zaufane lub Ograniczone, korzysta z poziomu zaufania sieci.

Początkowy poziom zaufania sieci jest ustawiany automatycznie na podstawie konfiguracji komputera użytkownika.

Można wybrać jedną z następujących opcji:

PEŁNE ZAUFANIE

Dodaje sieć do listy Pełne zaufanie.

Cały ruch przychodzący do komputera z sieci zaufanej jest filtrowany i przepuszczany przez zaporę. Znane ataki i infekcje są jednak nadal monitorowane. Ustawienie to należy wybierać tylko mając pewność, że sieć jest w pełni bezpieczna.

UDOSTĘPNIONY

Dodaje sieć do listy Udostępnione.

Cały ruch przychodzący do komputera z sieci udostępnionej jest filtrowany. Dozwolone są tylko zasoby udostępnione na komputerze, takie jak pliki, foldery i drukarki. Ustawienie to należy wybrać, jeśli zapora ma chronić komputer przed wszelkim ruchem oprócz ruchu związanego z udostępnianiem plików i drukarek.

CHRONIONY

Dodaje sieć do listy Chronione.

Sieć ma poziom zaufania Chroniony, jeśli nie jest sklasyfikowana jako zaufana, udostępniona lub ograniczona.

Zapewnia to ochronę przed znanymi atakami i wszelkim nieoczekiwanym ruchem.

OGRANICZONY

Dodaje sieć do listy Ograniczone.

Urządzenia znajdujące się w ograniczonej sieci nie mogą komunikować się z komputerem użytkownika. Można jednak nadal używać sieci w celu przeglądania witryn internetowych, wysyłania wiadomości e-mail lub korzystania z innych funkcji komunikacji.

Mapa zabezpieczeń sieci - informacje

Zmiana poziomu zaufania sieci i urządzeń

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v10027746_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 10/02/2011