Inne produkty

Edycja poziomu zaufania sieci

Poziom zaufania wyznacza domyślny poziom dostępu urządzeń znajdujących się w sieci do komputera użytkownika. Każde urządzenie znajdujące się w sieci, które nie zostało przydzielone do kategorii Zaufane lub Ograniczone, korzysta z poziomu zaufania sieci.

Początkowy poziom zaufania sieci jest ustawiany automatycznie na podstawie konfiguracji komputera użytkownika.

Można wybrać jedną z następujących opcji:

PEŁNE ZAUFANIE

Dodaje sieć do listy Pełne zaufanie.

Cały ruch przychodzący do komputera z sieci zaufanej jest filtrowany i przepuszczany przez zaporę. Znane ataki i infekcje są jednak nadal monitorowane. Ustawienie to należy wybierać tylko mając pewność, że sieć jest w pełni bezpieczna.

UDOSTĘPNIONY

Dodaje sieć do listy Udostępnione.

Cały ruch przychodzący do komputera z sieci udostępnionej jest filtrowany. Dozwolone są tylko zasoby udostępnione na komputerze, takie jak pliki, foldery i drukarki. Ustawienie to należy wybrać, jeśli zapora ma chronić komputer przed wszelkim ruchem oprócz ruchu związanego z udostępnianiem plików i drukarek.

CHRONIONY

Dodaje sieć do listy Chronione.

Sieć ma poziom zaufania Chroniony, jeśli nie jest sklasyfikowana jako zaufana, udostępniona lub ograniczona.

Zapewnia to ochronę przed znanymi atakami i wszelkim nieoczekiwanym ruchem.

OGRANICZONY

Dodaje sieć do listy Ograniczone.

Urządzenia znajdujące się w ograniczonej sieci nie mogą komunikować się z komputerem użytkownika. Można jednak nadal używać sieci w celu przeglądania witryn internetowych, wysyłania wiadomości e-mail lub korzystania z innych funkcji komunikacji.

Mapa zabezpieczeń sieci - informacje

Zmiana poziomu zaufania sieci i urządzeń

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v10027746_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 10/02/2011