Inne produkty

Edycja poziomu zaufania urządzenia

Aby zabezpieczyć komputer lub urządzenie przed innymi urządzeniami, można określić odpowiedni poziom zaufania urządzeń podłączonych do sieci. Obszar szczegółów urządzenia na mapie zabezpieczeń sieci przedstawia ustawienia poziomu zaufania poszczególnych urządzeń. Ustawienie poziomu zaufania urządzenia można zmienić.

Urządzenie ma poziom zaufania Udostępniony w każdym z następujących przypadków:

  • Gdy komputer w sieci udostępnia co najmniej jeden folder lub drukarkę

  • Gdy komputer jest zgodny z systemem Media Center (na przykład ma system Windows Media Center Edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate lub Windows 7)

  • Gdy komputer nie ma publicznego adresu IP

    Komputer nie nie ma publicznego adresu IP, gdy nie jest bezpośrednio podłączony do Internetu.

  • Gdy komputer jest podłączony do sieci LAN przy użyciu bezpiecznego połączenia

Jeśli sieć bezprzewodowa nie jest zabezpieczona, domyślny poziom zaufania dla wszystkich urządzeń w sieci to poziom Chroniony.

Poziom zaufania urządzenia zależy również od poziomu zaufania jego sieci. Gdy użytkownik zmieni poziom zaufania sieci, program Norton 360 Online przypisze ten sam poziom zaufania wszystkim urządzeniom podłączonym do tej sieci. Program Norton 360 Online nie zmieni jednak poziomu zaufania urządzeń, dla których użytkownik indywidualnie ustawił zaufanie lub ograniczenie.

Poziom zaufania urządzenia należy zmieniać na Pełne zaufanie tylko w przypadku pewności, że na urządzeniu nie ma żadnych zagrożeń bezpieczeństwa.

Można wybrać jedną z następujących opcji:

PEŁNE ZAUFANIE

Dodaje urządzenie do listy Pełne zaufanie.

Urządzenia z listy Pełne zaufanie są monitorowane tylko w poszukiwaniu znanych ataków i infekcji. Ustawienie to należy wybierać mając pewność, że sieć jest w pełni bezpieczna.

Ze skanowania funkcji zapobiegania włamaniom można także wykluczyć urządzenie z listy Pełne zaufanie. W przypadku wykluczenia zaufanego urządzenia ze skanowania funkcji zapobiegania włamaniom program Norton 360 Online ufa temu urządzeniu i nie skanuje żadnych informacji otrzymywanych z tego urządzenia.

OGRANICZONY

Dodaje urządzenie do listy Ograniczone.

Urządzenia ograniczone nie mają bezpośredniego dostępu do komputera użytkownika. Program Norton 360 Online wyświetla stan poziomu zaufania ograniczonych urządzeń na ikonie urządzenia.

UŻYJ ZAUFANIA DOMYŚLNEGO (poziom zaufania)

Dodaje urządzenie do domyślnego poziomu zaufania.

Urządzenia usunięte z poziomu zaufania Pełne zaufanie lub Ograniczony przyjmują domyślny poziom zaufania sieci. Sieć może mieć poziom zaufania Pełne zaufanie, Ograniczony, Chroniony lub Udostępniony.

Mapa zabezpieczeń sieci - informacje

Zmiana poziomu zaufania sieci i urządzeń

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v10027745_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 10/02/2011