Inne produkty

Fix problems starting your computer

This problem generally occurs due to threats or unwanted applications. To resolve this problem, restart your computer in safe mode with networking and run the Norton Power Eraser scan.

KROK 1

Start the computer in Safe mode with Networking

 1. Exit all programs.

 2. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 3. Type in the following text, and then press Enter.

  msconfig

  If the User Account Control window appears, click Yes or Continue.

 4. In the System Configuration window, on the Boot tab, select Safe boot and Network.

  On Windows XP: In the System Configuration Utility window, on the BOOT.INI tab, select /SAFEBOOT and Network.

 5. Click OK.

 6. When you are asked to restart the computer, click Restart.

  The computer restarts in safe mode with networking.

KROK 2

Download and run Norton Power Eraser

 1. Download Norton Power Eraser.

 2. Click Save.

 3. Select the location as Desktop, and then click Save.

 4. To run Norton Power Eraser, double click the NPE.exe file.

  If the User Account Control window prompts, click Yes or Continue.

 5. Read the license agreement, and click Accept.

 6. In the Norton Power Eraser window, click the Scan for Risks icon.

 7. By default, Norton Power Eraser performs a Rootkit scan and requires a system restart. When you see a prompt to restart the computer, click Restart. If you do not want to include the Rootkit scan, go to Settings, and uncheck the option Include Rootkit scan (Requires a system restart).

 8. After the computer is restarted, the scan starts automatically. Follow the on-screen instructions.

KROK 3

Restart the computer in Normal mode

 1. Exit all programs.

 2. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 3. Type in the following text, and then press Enter.

  msconfig

  If the User Account Control window appears, click Yes or Continue.

 4. In the System Configuration window, on the Boot tab, uncheck Safe boot.

  On Windows XP: In the System Configuration Utility window, on the BOOT.INI tab, uncheck /SAFEBOOT.

 5. Click OK.

 6. When you are asked to restart the computer, click Restart.

  The computer restarts in the normal mode which takes several minutes.

  If the problem persists, scan your computer with Norton Bootable Recovery Tool.

KROK 4

Scan your computer using Norton Bootable Recovery Tool

 • Norton Bootable Recovery Tool boots your computer from the DVD or USB device and scans your computer. You need to download and create the Norton Bootable Recovery Tool on a DVD or USB device.

  To create and run the Norton Bootable Recovery Tool, you need:

  • A blank DVD or USB

  • Access to another computer with the Internet access from where you can download and create the Norton Bootable Recovery Tool on a DVD or USB device.

  Go to the Norton Bootable Recovery Tool download page, and select your language for more information on how to use Norton Bootable Recovery Tool.

If you still cannot start your computer after performing these steps, contact your computer's manufacturer.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: kb20100815092745EN_EndUserProfile_en_us
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 30/07/2018