Inne produkty

Zwroty kosztów produktów Norton

Zwrot kosztów zakupu programów Norton (łącznie z subskrypcjami i automatycznymi odnowieniami subskrypcji) można uzyskać w ciągu 60 dni od daty zakupu. Koszty przesyłki, opłaty manipulacyjne i wszelkie obowiązujące podatki nie podlegają zwrotowi. Wyjątek stanowią stany i kraje, w których koszty te podlegają zwrotowi.

Wyjątki i więcej informacji o zasadach zwrotów można znaleźć w pełnej wersji Zasad zwrotu produktów i anulowania usług Norton.

Przed wystąpieniem o zwrot środków odwiedź stronę główną Działu obsługi klienta i pomocy technicznej, aby uzyskać pomoc w zakresie najczęstszych pytań lub problemów.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: kb20100512172507EN
System operacyjny: Windows, Mac OS X, Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 16/11/2020