Błąd: „Na tym komputerze wykryto starszą wersję programu Norton Family, niezgodną z tą wersją..."

Wersja programu Norton Family zainstalowana na komputerze jest niezgodna z instalowanym produktem Norton. Przed zainstalowaniem produktu Norton zainstaluj najnowszą wersję programu Norton Family.

KROK 1

Odinstaluj program Norton Family

 1. Zaloguj się jako administrator na komputerze dziecka.

 2. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe uruchamiania.

 3. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz poniższe polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  appwiz.cpl

 4. Na liście zainstalowanych programów kliknij pozycję Norton Family, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.

 5. W oknie Norton Family wpisz adres e-mail i hasło rodzica, a następnie kliknij przycisk Zaloguj.

 6. Kliknij przycisk Dalej.

 7. Kliknij pozycję Uruchom ponownie, aby ukończyć proces dezinstalacji.

KROK 2

Ponownie zainstaluj program Norton Family

 1. Zaloguj się w witrynie Norton Family przy użyciu adresu e-mail i hasła.

 2. Kliknij kartę Urządzenia, kliknij pozycję Dodaj urządzenie.

 3. Jeśli używasz tego samego komputera, z którego korzysta dziecko, kliknij przycisk Kontynuuj.

  Aby zainstalować program Norton Family na innym urządzeniu, kliknij kolejno przyciski Nie i Kontynuuj.

  Wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie, aby zainstalować program na innym urządzeniu.

 4. Po zakończeniu pobierania dwukrotnie kliknij pobrany plik.

 5. Jeśli wyświetlony zostanie komunikat Otwieranie pliku - ostrzeżenie o zabezpieczeniach, kliknij przycisk Uruchom, aby kontynuować.

 6. Program Norton Download Manager rozpocznie pobieranie programu Norton Family. Po zakończeniu pobierania instalacja aplikacji rozpocznie się automatycznie.

 7. Jeśli zostanie wyświetlony monit Kontroli konta użytkownika, kliknij przycisk Tak, aby kontynuować.

 8. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zakończ.

  Jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Ponownie uruchom teraz i kontynuuj instalację po ponownym uruchomieniu komputera.

KROK 3

Konfiguracja programu Norton Family w celu monitorowania kont użytkowników

 1. Kliknij ikonę Norton Family w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Edytuj konta.

 2. Wpisz adres e-mail i hasło do konta rodzica, a następnie kliknij pozycję Zaloguj.

 3. Obok profilu dziecka, który chcesz powiązać z komputerem, kliknij przycisk Edytuj.

 4. Wybierz opcję zaloguj się jako, a następnie zaznacz lokalne konta użytkowników, z których korzysta dziecko.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

 6. Kliknij przycisk OK.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: kb20100427102705EN_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 06/08/2017