Inne produkty

Przywracanie plików lub folderów, których kopie zapasowe zostały utworzone za pomocą produktu Norton

Te kroki dotyczą aktualnych wersji programów Norton. Jeśli masz starszą wersję lub nie znasz wersji produktu, przejdź do Centrum aktualizacji Norton.

Przywróć pliki lub foldery

 1. Uruchom program Norton.

 2. Kliknij opcję Zadania.

 3. W oknie Zadania w zakładce Zadania kopii zapasowej kliknij pozycję Przywróć pliki.

 4. W obszarze Przywróć z wybrana jest pierwotna lokalizacja. Aby zmienić lokalizację źródłową, kliknij pozycję Wyświetl wszystko, wybierz lokalizację źródłową, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. W obszarze Typy plików wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przywrócić wszystkie kategorie, zaznacz je wszystkie.

  • Aby przywrócić określoną kategorię, usuń zaznaczenie wszystkich kategorii z wyjątkiem tej, którą chcesz przywrócić.

  • Aby przywrócić określony plik, kliknij opcję Wyszukaj i przeprowadź wyszukiwanie pliku. Usuń zaznaczenie wszystkich plików z wyjątkiem tego, który chcesz przywrócić, a następnie kliknij przycisk Dodaj wybrane.

 6. W obszarze Przywróć do wybierz żądaną lokalizację, do której chcesz przywrócić plik.

  Domyślnie wybrana jest pierwotna lokalizacja. Aby przywrócić plik do nowej lokalizacji, kliknij przycisk Zmień i wybierz nową lokalizację.

 7. Kliknij przycisk Przywróć pliki.

 8. W oknie dialogowym z monitem o potwierdzenie kliknij przycisk Tak.

 9. Po zakończeniu przywracania kliknij przycisk OK.

Wideo

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: kb20100305131845EN_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 19/06/2013