Zasady zwrotu produktów i anulowania usług Norton

Jakie są zasady zwrotów produktów i anulowania usług Norton?

 • Jeśli nie jesteś zadowolony z zakupionego produktu Norton, poinformuj nas o tym! Nasze zasady zwrotów produktów mogą obejmować także zwrot środków - ale obowiązują pewne zastrzeżenia, dlatego prosimy zapoznać się z poniższymi warunkami. Nasze zasady są niezależne od jakichkolwiek przysługujących Użytkownikowi ustawowych uprawnień.

 • Koszty przesyłki, opłaty manipulacyjne i wszelkie obowiązujące podatki nie podlegają zwrotowi z wyjątkiem stanów i krajów, w których koszty te podlegają zwrotowi.

 • Jeśli Użytkownik zwraca zakupiony produkt Norton i/lub otrzymuje zwrot środków, tym samym wyraża on zgodę na odinstalowanie i usunięcie wszystkich kopii oprogramowania z własnych urządzeń. Według naszego uznania możemy także dezaktywować licencję, aby uniemożliwić jej dalsze wykorzystanie.

 • Uwaga: Uprawnienia do anulowania usługi i zwrotu kosztów mogą się różnić od tych wyżej wymienionych, jeśli zakupu dokonano od lub za pośrednictwem innej firmy (np. dostawcy usług, sprzedawcy, dystrybutora lub innego dostawcy).

Prosimy skontaktować się z działem Pomocy technicznej Norton. Jest to najszybszy sposób zgłoszenia wniosku o anulowanie usługi i zwrot kosztów.

Anulowanie subskrypcji

 • Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili, wystarczy zalogować się na Moje konto Norton i wyłączyć ustawienie Automatycznego odnowienia lub skontaktować się z działem Pomocy technicznej Norton.

 • Aby uniknąć naliczenia opłat za Automatycznie odnowienie subskrypcji, wniosek o jej anulowanie należy złożyć na kilka dni przed datą rozliczenia za odnowienie.

 • Prosimy pamiętać: w przypadku rezygnacji z subskrypcji, nie zostanie ona automatycznie odnowiona. Ochrona będzie zapewniana przez pozostałe dni obowiązującego (już opłaconego) okresu subskrypcji. Użytkownikowi może także przysługiwać zwrot środków zgodnie z poniższymi zasadami zwrotu środków.

 • Pakiety subskrypcji Norton lub/i LifeLock:

  • W przypadku zakupu pakietu (na przykład pakiet kilku subskrypcji) istnieje możliwość anulowania w dowolnej chwili jednej subskrypcji lub całego pakietu subskrypcji.

  • W przypadku anulowania tylko jednej części pakietu, inne istniejące subskrypcje użytkownika pozostaną aktywne i wpłynie to na odpowiedni koszt miesięcznego lub rocznego odnowienia. Aby sprawdzić obecną subskrypcję oraz ceny jej odnowienia, możesz kliknąćtutaj lub skontaktować się z działem Pomocy technicznej Norton, jeżeli łącze jest niedostępne dla Twojego kraju.

  • W przypadku anulowania pełnego pakietu subskrypcji, ochrona będzie zapewniana przez pozostałe dni obowiązującego (już opłaconego) okresu subskrypcji, ale nie zostanie automatycznie odnowiona na kolejny okres.

  • Użytkownikowi może także przysługiwać zwrot środków zgodnie z poniższą sekcją zasad zwrotu środków.

 • W przypadku zakupu subskrypcji za pośrednictwem naszego kanału sprzedaży detalicznej i uzyskania gwarancji ochrony antywirusowej Virus Protection Promise poprzez włączenie ustawienia automatycznego odnowienia dla tej subskrypcji, gwarancja ta jest anulowana w momencie anulowania subskrypcji. Nie dotyczy Japonii.

Anulowanie subskrypcji - wyłącznie dla klientów z Holandii

 • Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili, wystarczy zalogować się nakonto Norton i wyłączyć ustawienie automatycznego odnowienia lub skontaktować się z działem Pomocy technicznej Norton.

 • Aby uniknąć naliczenia opłat za Automatycznie odnowienie subskrypcji, wniosek o jej anulowanie należy złożyć na kilka dni przed datą rozliczenia za odnowienie.

 • Pod warunkiem, że otrzymamy jednomiesięczne wypowiedzenie, anulowanie subskrypcji po pierwszym okresie uprawnia użytkownika do zwrotu kosztów według zasady „pro rata temporis".

 • Jeśli anulujesz subskrypcję przed wygaśnięciem pierwszego okresu, subskrypcja nie zostanie automatycznie odnowiona. Ochrona będzie zapewniana przez pozostałe dni obowiązującego (już opłaconego) okresu subskrypcji. Użytkownikowi może także przysługiwać zwrot środków zgodnie z poniższymi zasadami zwrotu środków.

 • Pakiety subskrypcji Norton

  • W przypadku zakupu pakietu subskrypcji Norton (na przykład pakiet kilku subskrypcji) istnieje możliwość anulowania w dowolnej chwili jednej subskrypcji lub całego pakietu subskrypcji.

  • W przypadku anulowania tylko jednej części pakietu, inne istniejące subskrypcje użytkownika pozostaną aktywne i wpłynie to na odpowiedni koszt miesięcznego lub rocznego odnowienia. Aby sprawdzić obecną subskrypcję oraz ceny jej odnowienia, możesz kliknąćtutaj lub skontaktować się z działem Pomocy technicznej Norton, jeżeli łącze jest niedostępne dla Twojego kraju.

  • W przypadku anulowania pełnego pakietu subskrypcji Norton po pierwszym okresie, subskrypcja pakietu Norton zostanie przerwana, natomiast użytkownik zachowa prawo do zwrotu środków pro rata za uprzednim, jednomiesięcznym powiadomieniem. W przypadku anulowania pełnego pakietu subskrypcji Norton przed upłynięciem pierwszego okresu, subskrypcja pakietu Norton będzie aktywna przez pozostałe dni obowiązującego (już opłaconego) okresu subskrypcji, ale nie zostanie automatycznie odnowiona.

  • Użytkownikowi może także przysługiwać zwrot środków zgodnie z poniższą sekcją zasad zwrotu środków.

 • W przypadku zakupu subskrypcji za pośrednictwem naszego kanału sprzedaży detalicznej i uzyskania gwarancji Virus Protection Promise poprzez włączenie ustawienia automatycznego odnowienia dla tej subskrypcji, Użytkownik utraci możliwość korzystania z gwarancji Virus Protection Promise, jeśli anuluje subskrypcję.

W celu uzyskania pomocy i dalszych szczegółów prosimy o kontakt z działem Pomocy technicznej Norton.

Zwroty środków: subskrypcje roczne i miesięczne

Roczne subskrypcje Norton (okres 1 roku lub więcej albo licencja stała licencja bezterminowa):

 • O ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej, zgodnie z naszą 60-dniową Gwarancją zwrotu pieniędzy zakup rocznej subskrypcji Norton podlega zwrotowi środków, jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 60 dni od daty zakupu.

 • Każdej usłudze rocznego odnawiania subskrypcji Norton przysługuje zwrot środków w wysokości rocznej opłaty za odnowienie, jeśli wniosek o anulowanie usługi zostanie złożony w ciągu 60 dni od daty naliczenia opłaty (np. od daty rozliczenia za odnowienie). Zwrot środków jest ograniczony do opłat poniesionych za obowiązujący w danej chwili okres subskrypcji.

 • Zakup rocznej subskrypcji Gwarancja ochrony antywirusowej podlega zwrotowi środków, jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 60 dni od daty zakupu. Jeśli jednak Gwarancja ochrony antywirusowej Norton została zakupiona w zestawie z innym produktem Norton, anulowanie usług, zwrot oraz zasady zwrotu środków dotyczące Gwarancji ochrony antywirusowej Norton będą takie same, jak w przypadku produktu Norton w zestawie.

 • Zakup rocznej subskrypcji Niezawodne wsparcie techniczne Norton podlega zwrotowi środków, jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 60 dni od daty zakupu lub (w przypadku rocznego odnowienia) w ciągu 60 dni od daty wystawienia rachunku za odnowienie, pod warunkiem, że w obu przypadkach w danym okresie nie zrealizowano żadnych innych usług.

Roczne subskrypcje LifeLock (okres 1 roku lub więcej):

 • Zgodnie z 60-dniową Gwarancją zwrotu pieniędzy zakup rocznej subskrypcji LifeLock podlega zwrotowi kosztów, jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 60 dni od daty zakupu, chyba że niniejsze zasady stanowią inaczej.

 • Odnowienie rocznej subskrypcji LifeLock podlega zwrotowi kosztów, jeśli wniosek o anulowanie usługi zostanie złożony w ciągu 60 dni od daty naliczenia opłaty (np. od daty rozliczenia za odnowienie). Zwrot środków jest ograniczony do opłat poniesionych za obowiązujący w danej chwili okres subskrypcji.

 • Jeśli wniosek o anulowanie usługi zostanie złożony w ciągu 60 dni od daty naliczenia opłaty, użytkownik otrzyma zwrot środków pro rata za każdy niewykorzystany miesiąc subskrypcji danego okresu.

Miesięczne subskrypcje (odnowienia co miesiąc):

 • Zakupiona miesięczna subskrypcja NIE podlega zwrotowi kosztów, chyba że niniejsze zasady stanowią inaczej. W przypadku anulowania, subskrypcja nie zostanie automatycznie odnowiona na kolejny miesiąc, ale ochrona będzie zapewniana przez pozostałe dni obowiązującego (już opłaconego) okresu subskrypcji.

 • Zakup miesięcznej subskrypcji Niezawodne wsparcie techniczne Norton podlega zwrotowi kosztów, jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 14 dni od daty zakupu lub (w przypadku miesięcznego odnowienia) w ciągu 14 dni od daty rozliczenia za odnowienie, pod warunkiem, że w obu przypadkach usługa ta nie została w tym okresie zrealizowana.

 • Aby uzyskać informacje na temat zwrotu kosztów subskrypcji Norton Core, przeczytaj sekcję Router Wi-Fi Norton Core poniżej.

Pakiety subskrypcji Norton i LifeLock (pakiet kilku subskrypcji rozliczanych miesięcznie lub rocznie):

 • Zgodnie z 60-dniową Gwarancją zwrotu pieniędzy zakup pakietu rocznej subskrypcji Norton i LifeLock podlega zwrotowi kosztów, jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 60 dni od daty zakupu, chyba że niniejsze zasady stanowią inaczej.

 • Odnowienie pakietu rocznej subskrypcji podlega zwrotowi kosztów, jeśli wniosek o anulowanie usługi zostanie złożony w ciągu 60 dni od daty naliczenia opłaty (np. od daty rozliczenia za odnowienie). Zwrot środków jest ograniczony do opłat poniesionych za obowiązujący w danej chwili okres subskrypcji.

 • Jeśli wniosek o anulowanie usługi zostanie złożony w ciągu 60 dni od daty naliczenia opłaty, użytkownik otrzyma zwrot środków pro rata za każdy niewykorzystany miesiąc subskrypcji danego okresu.

Uwaga: Uprawnienia do anulowania usługi i zwrotu kosztów mogą się różnić od tych wyżej wymienionych, jeśli zakupu dokonano od lub za pośrednictwem innej firmy (np. dostawcy usług, sprzedawcy, dystrybutora lub innego dostawcy).

Prosimy skontaktować się z działem Pomocy technicznej Norton. Jest to najszybszy sposób zgłoszenia prośby o zwrot środków.

Router Wi-Fi Norton Core

 • W przypadku zakupu routera Wi-Fi Norton Core w witrynie Norton.com, użytkownikowi przysługuje zwrot środków, jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki. Zapoznaj się z sekcją Gwarancja zwrotu pieniędzy w Umowie licencyjnej Norton, aby uzyskać szczegóły dotyczące inicjowania procedury zwrotu lub skontaktuj się z działem Pomocy technicznej Norton.

 • Jeśli router Wi-Fi Norton Core jest wadliwy lub nie działa i sytuacja taka wystąpi w ciągu a) jednego roku od daty pierwotnej przesyłki (dla zakupów dokonanych w witrynie Norton.com) lub b) jednego roku od daty zakupu produktu w pudełku (dla zakupów dokonanych u autoryzowanego sprzedawcy firmy Symantec), możliwość naprawy produktu będzie zależeć od warunków Ograniczonej gwarancji sprzętu.

 • Jeśli subskrypcja Norton Core Security Plus została automatycznie odnowiona i użytkownik skontaktuje się z nami w ciągu 14 dni od daty pierwszego naliczenia opłaty za miesięczną subskrypcję, będzie mu przysługiwać zwrot środków z ograniczeniem do opłaty za pierwszy miesiąc subskrypcji. W przypadku miesięcznej subskrypcji nie przysługuje żaden zwrot środków za kolejne opłacone miesiące, w których dokonano odnowienia.

 • Uwaga: Uprawnienia do zwrotu środków mogą być inne, jeśli zakupu dokonano od lub za pośrednictwem innej firmy (np. dostawcy usług, sprzedawcy, dystrybutora lub innego dostawcy). W przypadku zakupu routera Wi-Fi Norton Core sieci od innej firmy, produkt należy odesłać do sprzedawcy zgodnie z obowiązującymi tam zasadami zwrotu środków.

W razie wątpliwości prosimy skontaktować się z działem Pomocy technicznej Norton. Jest to najszybszy sposób zgłoszenia prośby o zwrot środków.

Gwarancja ochrony antywirusowej firmy Norton

Gwarancja ochrony antywirusowej obejmuje usługę usuwania wirusów przez specjalistę Norton. Gdyby usunięcie wirusa z urządzenia użytkownika okazało się niemożliwe (co jest jednak mało prawdopodobne), użytkownik może być uprawniony do zwrotu kwoty zapłaconej za (odpowiednio) subskrypcję Norton lub pakiet Norton. Prawo do otrzymania zwrotu przysługuje z zastrzeżeniem następujących warunków:

 • Z wyjątkiem subskrypcji programu Norton Small Business, użytkownik musi zakupić, odnowić lub uaktualnić subskrypcję Norton bezpośrednio za pośrednictwem witryny Norton.com bądź posiadać subskrypcję na usługę automatycznego odnawiania;

 • Użytkownik otrzyma zwrot pełnej kwoty w oparciu o rzeczywistą cenę zakupu za bieżący okres subskrypcji Norton. W przypadku zakupu pakietu Norton (zawierającego subskrypcje Norton i/lub usługi Norton) zwrot pieniędzy następuje w oparciu o rzeczywistą kwotę uiszczoną za okres użytkowania bieżącego pakietu Norton. Jeżeli zakupiony pakiet obejmuje subskrypcję Norton oraz subskrypcję/produkt inny niż Norton, zwrot zostanie ograniczony do sugerowanej ceny detalicznej subskrypcji Norton za bieżący okres i nie może przekroczyć całkowitej kwoty zapłaconej za pakiet. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o wszelkie uzyskane rabaty i zwroty oraz koszty przesyłki, opłaty manipulacyjne i obowiązujące podatki, za wyjątkiem określonych stanów i krajów, w których koszty przesyłki, koszty manipulacyjne i podatki podlegają zwrotowi;

 • W przypadku zakupu produktu firmy Norton od sprzedawcy detalicznego, należy okazać dowód zakupu;

 • Firma Symantec nie ponosi odpowiedzialności i NIE dokona zwrotu pieniędzy za utratę lub szkody poniesione w wyniku działania wirusa;

 • Przepisy prawa obowiązujące w państwie, w którym zostanie wykonana usługa usunięcia wirusa, mogą ograniczać lub zmieniać dostępność lub zakres gwarancji ochrony antywirusowej firmy Norton.

Aby uzyskać pełne informacje, należy odwiedzić stronę www.norton.com/guarantee, aby przejść do Warunków świadczenia usługi Norton Virus Protection Promise dla swojego regionu.

Gwarancja ochrony antywirusowej dotycząca produktów Norton Core

Użytkownikowi subskrybującemu usługę Norton Core Security Plus przysługuje Gwarancja ochrony antywirusowej.

 • Jeśli ekspert Norton nie będzie mógł usunąć wirusa z komputera PC lub Mac, smartfona i/lub tabletu klienta, wówczas zwracana kwota będzie zależeć od rzeczywistej opłaty poniesionej za obowiązujący okres subskrypcji Norton Core Security Plus;

 • Jeśli podczas zakupu usługi Norton Core, w ramach jednorocznej, uzupełniającej subskrypcji usługi Norton Core Security Plus została zapewniona Gwarancja ochrony antywirusowej, nie przysługuje zwrot środków;

 • Jeśli zakupiono kwalifikującą się subskrypcję Norton i jej bieżący okres został dodany do okresu uzupełniającej subskrypcji usługi Norton Core Security Plus w ramach oferty uaktualniającej, wysokość zwrotu środków będzie zależeć od rzeczywistej opłaty poniesionej za ostatni okres pierwotnej kwalifikującej się subskrypcji Norton.

GWARANCJA NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE I ZWIĄZANE Z NIĄ ROSZCZENIA DOTYCZĄCE ZWROTÓW OBEJMUJĄ WYŁĄCZNIE KOMPUTERY PC I MAC ORAZ SMARTFONY Z SYSTEMEM ANDROID I/LUB IOS, ALE NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA DO URZĄDZEŃ TYPU INTERNET RZECZY, TAKICH JAK TELEWIZORY, KAMERY, TERMOSTATY, LODÓWKI CZY ELEKTRONICZNE NIANIE.

Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o wszelkie otrzymane rabaty lub zwroty, a także koszty wysyłki i obsługi oraz stosowne podatki. Nie dotyczy to stanów ani krajów, w których koszty wysyłki, obsługi i podatki podlegają zwrotowi. Gwarancja zwrotu kosztów nie dotyczy żadnych szkód powstałych wskutek działania wirusów.

Aby uzyskać pełne informacje, należy odwiedzić stronę www.norton.com/guarantee, aby przejść do Warunków świadczenia Gwarancji ochrony antywirusowej Norton dla swojego regionu.

Wyjątki od zasad zwrotów produktów i anulowania usług Norton

 • Przedstawione poniżej zakupione produkty nie podlegają gwarancji zwrotu pieniędzy zgodnie z Zasadami zwrotu i anulowania usług Norton:

  • Oprogramowanie nie do odsprzedaży (NFR)

  • Niektóre oferty Norton sprzedawane w zestawie z produktami innych firm

  • Niektóre produkty kupione za pośrednictwem innej firmy (np. np. dostawcy usług, sprzedawcy, dystrybutora lub innego dostawcy).

  • Ponowny zakup tego samego produktu Norton, który wcześniej został objęty zwrotem środków

  • Usługi Norton zrealizowane lub skonfigurowane

  • Zakupy w sklepie Apple® App Store

 • Zasady zwrotów produktów Norton nie dotyczą produktów dla małych firm.

Jeśli podatek został naliczony w przypadku osób fizycznych lub prawnych posiadających zwolnienie podatkowe, możliwe jest uzyskanie zwrotu podatku. Informacje na temat zasad zwrotów takich produktów można znaleźć na stronie Zasady zwrotów w sklepie firmy Symantec dla firmy, odpowiednich certyfikatach licencji, w umowie sprzedaży lub w dziale ds. wsparcia technicznego firmy Symantec dla przedsiębiorstw.

Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy tylko krajów będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Szwajcarii

 • Użytkownicy z krajów będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii mają ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, z jakiegokolwiek powodu lub bez jego określenia, w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Okres ten nosi nazwę „Okresu odstąpienia od umowy".

 • Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę Jak skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy Norton.

Uzyskaj pomoc

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: kb20100113164023EN_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Android, Mac OS X, Windows
Ostatnia modyfikacja: 03/01/2018