Inne produkty

Zasady anulowania i zwrotów NortonLifeLock

Jakie są zasady anulowania produktów i zwrotu środków?

 • W przypadku braku satysfakcji z zakupionego produktu poinformuj nas o tym! Nasze zasady mogą przewidywać zwrot kosztów - obowiązują jednak pewne zastrzeżenia, dlatego prosimy zapoznać się z poniższymi warunkami. Nasze zasady są niezależne od jakichkolwiek przysługujących Użytkownikowi ustawowych uprawnień.

 • Koszty przesyłki, opłaty manipulacyjne i wszelkie obowiązujące podatki nie podlegają zwrotowi z wyjątkiem stanów i krajów, w których koszty te podlegają zwrotowi.

 • Jeśli Użytkownik zwraca lub anuluje zakupiony produkt Norton, tym samym wyraża on zgodę na odinstalowanie i usunięcie wszystkich kopii oprogramowania z własnych urządzeń.

 • Uwaga: Uprawnienia do anulowania usługi i zwrotu kosztów mogą się różnić od tych wyżej wymienionych, jeśli zakupu dokonano od lub za pośrednictwem innej firmy (np. sklepu z aplikacjami, dostawcy usług, sprzedawcy, dystrybutora lub innego dostawcy). Więcej informacji można znaleźć w warunkach oferty.

Najszybszym sposobem na złożenie wniosku o anulowanie usługi i zwrot kosztów jest kontakt z nami. Wniosek o zwrot można również złożyć poprzez czat na żywo (usługa nie jest dostępna w każdym kraju).

Anulowanie subskrypcji

 • Możesz anulować subskrypcję, logując się na swoje konto i odwiedzając zakładkę Moje subskrypcje lub kontaktując się z nami.

 • Należy to zrobić przed datą odnowienia, aby dać nam czas na przetworzenie wniosku. Jeśli odnowienie nastąpi mimo to, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy przy zwrocie kosztów.

 • Po anulowaniu subskrypcji nie zostanie ona automatycznie odnowiona. Ochrona będzie zapewniana przez pozostałe dni obowiązującego (już opłaconego) okresu. Użytkownikowi może także przysługiwać zwrot środków zgodnie z poniższymi zasadami zwrotu środków.

 • Pakiety subskrypcji Norton i/lub LifeLock:

  • W przypadku zakupu pakietu (na przykład pakietu kilku subskrypcji) istnieje możliwość anulowania w dowolnej chwili jednej subskrypcji lub całego pakietu subskrypcji.

  • W przypadku anulowania tylko jednej części pakietu pozostałe subskrypcje użytkownika będą aktywne i wpłynie to na odpowiedni koszt miesięcznego lub rocznego odnowienia. Aby sprawdzić obecną subskrypcję oraz ceny jej odnowienia, kliknij tutaj lub zadzwoń, jeśli łącze jest niedostępne w Twoim kraju.

  • W przypadku anulowania pełnego pakietu subskrypcji, ochrona będzie zapewniana przez pozostałe dni obowiązującego (już opłaconego) okresu, ale nie zostanie automatycznie odnowiona na kolejny okres.

  • Użytkownikowi może także przysługiwać zwrot środków zgodnie z poniższymi zasadami zwrotu środków.

 • W przypadku zakupu subskrypcji na czas określony za pośrednictwem naszego kanału sprzedaży detalicznej i uzyskania Obietnicy ochrony przed wirusami poprzez aktywację automatycznego odnowienia dla tej subskrypcji, użytkownik utraci możliwość korzystania z Obietnicy ochrony przed wirusami, jeśli anuluje subskrypcję w ciągu pierwszego roku. Nie dotyczy Japonii.

Anulowanie subskrypcji - wyłącznie dla klientów z Holandii

 • Możesz anulować subskrypcję, logując się na swoje konto i odwiedzając zakładkę Moja subskrypcja lub kontaktując się z nami.

 • Należy to zrobić przed datą odnowienia, aby dać nam czas na przetworzenie wniosku. Jeśli odnowienie nastąpi mimo to, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy przy zwrocie kosztów.

 • O ile otrzymamy jednomiesięczne wypowiedzenie, anulowanie subskrypcji po pierwszym okresie uprawnia użytkownika do zwrotu kosztów według zasady „pro rata temporis".

 • Jeśli anulujesz subskrypcję przed wygaśnięciem pierwszego okresu, subskrypcja nie zostanie automatycznie odnowiona. Ochrona będzie zapewniana przez pozostałe dni obowiązującego (już opłaconego) okresu. Użytkownikowi może także przysługiwać zwrot środków zgodnie z poniższymi zasadami zwrotu środków.

 • Pakiety subskrypcji Norton:

  • W przypadku zakupu pakietu subskrypcji Norton (na przykład pakietu kilku subskrypcji) istnieje możliwość anulowania w dowolnej chwili jednej subskrypcji lub całego pakietu subskrypcji.

  • W przypadku anulowania tylko jednej części pakietu, inne istniejące subskrypcje użytkownika pozostaną aktywne i wpłynie to na odpowiedni koszt miesięcznego lub rocznego odnowienia. Aby sprawdzić obecną subskrypcję oraz ceny jej odnowienia, kliknij tutaj lub zadzwoń, jeśli łącze jest niedostępne w Twoim kraju.

  • W przypadku anulowania pełnego pakietu subskrypcji Norton po pierwszym okresie, subskrypcja pakietu zostanie przerwana, natomiast użytkownik zachowa prawo do zwrotu środków pro rata za uprzednim, jednomiesięcznym powiadomieniem. W przypadku anulowania pełnego pakietu subskrypcji Norton przed upłynięciem pierwszego okresu, ochrona będzie aktywna przez pozostałe dni obowiązującego (już opłaconego) okresu, ale nie zostanie automatycznie odnowiona na następny okres.

  • Użytkownikowi może także przysługiwać zwrot środków zgodnie z poniższymi zasadami zwrotu środków.

 • W przypadku zakupu subskrypcji na czas określony za pośrednictwem naszego kanału sprzedaży detalicznej i uzyskania Obietnicy ochrony przed wirusami poprzez aktywację automatycznego odnowienia dla tej subskrypcji, użytkownik utraci możliwość korzystania z Obietnicy ochrony przed wirusami, jeśli anuluje subskrypcję w ciągu pierwszego roku.

W celu uzyskania pomocy i dalszych szczegółów prosimy o kontakt z nami.

Zwroty środków: subskrypcje roczne i miesięczne

Roczne subskrypcje (okres 1 roku lub więcej albo licencja bezterminowa):

 • Zgodnie z 60-dniową Gwarancją zwrotu pieniędzy zakup rocznej subskrypcji podlega zwrotowi kosztów, jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 60 dni od daty zakupu, chyba że zaznaczono inaczej.

 • Każde odnowienie roczne podlega zwrotowi (niezależnie od tego, czy jest płacone co miesiąc, czy co roku), jeśli wniosek zostanie wysłany w ciągu 60 dni od opłaty. Zwrot środków jest ograniczony do opłat poniesionych za obowiązujący w danej chwili okres.

 • Zakup rocznej subskrypcji usługi Niezawodne wsparcie techniczne Norton na 1 urządzenie podlega zwrotowi środków, jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 60 dni od daty zakupu lub (w przypadku rocznego odnowienia) w ciągu 60 dni od daty wystawienia rachunku za odnowienie, pod warunkiem, że w obu przypadkach w danym okresie nie zrealizowano żadnych innych usług.

Miesięczne subskrypcje (odnowienia co miesiąc):

 • Zakup miesięcznej subskrypcji uprawnia do zwrotu, jeśli żądanie zostanie przesłane w ciągu 14 dni od daty zakupu, chyba że zaznaczono inaczej. W przypadku anulowania, subskrypcja nie zostanie automatycznie odnowiona na kolejny miesiąc, ale ochrona będzie zapewniana przez pozostałe dni obowiązującego (już opłaconego) okresu.

 • Zakup miesięcznej subskrypcji usługi Niezawodne wsparcie techniczne Norton na 3 urządzenia podlega zwrotowi kosztów, jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 14 dni od daty zakupu lub (w przypadku miesięcznego odnowienia) w ciągu 14 dni od daty rozliczenia za odnowienie, pod warunkiem, że w obu przypadkach usługa ta nie została w tym okresie zrealizowana.

Uwaga: Uprawnienia do usługi i zwrotu kosztów mogą się różnić od tych wyżej wymienionych, jeśli zakupu dokonano od lub za pośrednictwem innej firmy (np. sklepu z aplikacjami, dostawcy usług, sprzedawcy, dystrybutora lub innego dostawcy). Więcej informacji można znaleźć w warunkach oferty

Najszybszym sposobem na złożenie wniosku o zwrot kosztów jest kontakt z nami. Wniosek o zwrot można również złożyć poprzez czat na żywo (usługa nie jest dostępna w każdym kraju).

Router Wi-Fi Norton Core

 • Jeśli router Norton Core jest wadliwy lub nie działa i sytuacja taka wystąpi w ciągu a) jednego roku od daty pierwotnej przesyłki (dla zakupów dokonanych w witrynie Norton.com) lub b) jednego roku od daty zakupu produktu w pudełku (dla zakupów dokonanych u autoryzowanego sprzedawcy), możliwość naprawy produktu będzie zależeć od warunków Ograniczonej gwarancji sprzętu.

 • Jeśli subskrypcja Norton Core Security Plus została automatycznie odnowiona i użytkownik skontaktuje się z nami w ciągu 14 dni od daty pierwszego naliczenia opłaty za miesięczną subskrypcję, będzie mu przysługiwać zwrot środków z ograniczeniem do opłaty za pierwszy miesiąc subskrypcji. W przypadku miesięcznej subskrypcji nie przysługuje żaden zwrot środków za kolejne okresy, w których dokonano odnowienia.

 • Uwaga: Uprawnienia do zwrotu środków mogą być inne, jeśli zakupu dokonano od lub za pośrednictwem innej firmy (np. sklepu z aplikacjami, dostawcy usług, sprzedawcy, dystrybutora lub innego dostawcy). W przypadku zakupu routera Norton Core od innej firmy, produkt należy odesłać do sprzedawcy zgodnie z jego zasadami zwrotu środków.

Najszybszym sposobem na złożenie wniosku o zwrot kosztów jest kontakt z nami.

Norton: Obietnica ochrony przed wirusami

 • Obietnica ochrony przed wirusami obejmuje usługę usuwania wirusów przez specjalistę Norton i dołączona jest do kwalifikujących się automatycznie odnawianych subskrypcji. Kwalifikujące się subskrypcje obejmują:

  • najnowsze plany: Norton 360 i Norton 360 z usługą LifeLock oraz Norton AntiVirus Plus;

  • niektóre inne plany: Norton Security, Norton Core Security Plus, Norton Small Business, Norton Internet Security, Norton AntiVirus (oryginalny), Norton 360 (oryginalny) i Norton 360 Multi-Device (oryginalny).

 • Jeśli ekspert Norton nie jest w stanie usunąć wirusa z urządzenia, może Ci przysługiwać zwrot kosztów. Obowiązują następujące warunki:

  • Wymagana jest kwalifikująca się automatycznie odnawiana subskrypcja;

  • Wysokość zwrotu będzie zależeć od faktycznie poniesionej opłaty za obowiązujący okres kwalifikującej się subskrypcji. Jeśli masz pakiet produktów (kwalifikującą się subskrypcję NortonLifeLock zakupioną wraz z inną ofertą NortonLifeLock lub od innej firmy), zwrot zostanie ograniczony do sugerowanej przez producenta ceny detalicznej subskrypcji tylko za bieżący okres kwalifikującej się subskrypcji i nie może przekroczyć całkowitej kwoty zapłaconej za pakiet. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o wszelkie otrzymane rabaty lub zwroty, a także koszty wysyłki i obsługi oraz stosowne podatki. Nie dotyczy to stanów ani krajów, w których koszty wysyłki, obsługi i podatki podlegają zwrotowi;

  • Norton Core Security Plus:

   • Jeśli podczas zakupu usługi Norton Core, w ramach jednorocznej, bezpłatnej subskrypcji Norton Core Security Plus została zapewniona Obietnica ochrony przed wirusami, nie przysługuje zwrot środków;

   • Jeśli zakupiono kwalifikującą się subskrypcję i jej bieżący okres został dodany do okresu bezpłatnej subskrypcji Core Security Plus w ramach oferty uaktualniającej, wysokość zwrotu środków będzie zależeć od rzeczywistej opłaty poniesionej za ostatni okres pierwotnej kwalifikującej się subskrypcji Norton.

  • Obietnica ochrony przed wirusami i związane z nią roszczenia dotyczące zwrotów obejmują wyłącznie komputery PC i Mac oraz smartfony z systemem Android i/lub iOS, ale nie mają zastosowania do urządzeń typu IoT (Internet rzeczy), takich jak telewizory, kamery, termostaty, lodówki czy elektroniczne nianie.

  • Jeśli kwalifikująca się subskrypcja została zakupiona od innej firmy, może być wymagany dowód zakupu;

  • Firma NortonLifeLock nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku działania wirusów, a zwrot kosztów NIE obejmuje takich strat;

  • Przepisy prawa obowiązujące w państwie, w którym zostanie wykonana usługa usunięcia wirusa, mogą ograniczać lub zmieniać dostępność lub zakres Obietnicy ochrony przed wirusami.

Pełne informacje oraz warunki Obietnicy Norton ochrony przed wirusami dla danego kraju można znaleźć pod adresem http://www.norton.com/guarantee.

Wyjątki od zasad anulowania i zwrotu kosztów

 • Następujące zakupy nie podlegają zwrotowi zgodnie z naszymi zasadami:

  • Oprogramowanie nie do odsprzedaży i bezpłatne oprogramowanie;

  • Niektóre oferty Norton i/lub LifeLock powiązane z ofertami innych firm;

  • Niektóre produkty kupione i zrealizowane za pośrednictwem innej firmy (np. sklepu z aplikacjami, dostawcy usług, sprzedawcy, dystrybutora lub innego dostawcy);

  • Ponowne zakupy, za które zwrócono już wcześniej koszty;

  • Usługi Norton zrealizowane lub skonfigurowane;

Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy tylko krajów będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Szwajcarii

 • Użytkownicy z krajów będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii mają ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, z jakiegokolwiek powodu lub bez jego określenia, w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Okres ten nosi nazwę „Okresu odstąpienia od umowy".

 • Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę Jak skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy Norton.

Uzyskaj pomoc

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: kb20100113164023EN
System operacyjny: Windows, Mac OS X, Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 09/07/2020