Inne produkty

Tworzenie reguły niestandardowej w celu uwzględniania albo wykluczania określonych typów plików lub folderów w programie Norton Online Backup

Utwórz regułę niestandardową

 1. Zaloguj się w witrynie programu Norton Online Backup przy użyciu adresu e-mail i hasła.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia obok zestawu kopii zapasowej, dla którego chcesz utworzyć regułę niestandardową.

 3. Na karcie Co obok pozycji Reguły zaawansowane kliknij pozycję Dodaj regułę.

 4. W oknie dialogowym Dodaj regułę zaawansowaną wybierz z menu rozwijanego opcję uwzględnij lub wyklucz.

  Wpisz ścieżkę folderu, a za nią symbol wieloznaczny i rozszerzenie pliku. Następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Przykład: C:\Documents and Settings\User\Pulpit\*\*.exe

  Reguła ta powoduje przeskanowanie wszystkich folderów w folderze Pulpit w celu uwzględnienia lub wykluczenia wszystkich plików .exe.

  Można także utworzyć regułę w celu uwzględniania lub wykluczania całych folderów, dodatkowo do użycia opcji Dodaj folder dostępnej w okienku Pliki do uwzględnienia w kopii zapasowej.

  na przykład C:\Documents and Settings\User\Pulpit\*\*

  Podczas wybierania ogólnej ścieżki folderów za pomocą symbolu wieloznacznego należy zachować ostrożność, aby w poszukiwaniu określonych typów plików skanowane były jedynie żądane lokalizacje. W nazwie folderu i nazwie pliku można użyć tylko po jednym symbolu wieloznacznym podczas tworzenia reguł niestandardowych.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

 6. Aby utworzyć dodatkowe reguły, powtórz kroki od 4 do 6. Po każdym wpisie kliknij przycisk Zapisz, aby uniknąć utraty nowego ustawienia.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: kb20090806164039EN_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows, Mac OS X
Ostatnia modyfikacja: 13/08/2017