Inne produkty

Ponownie zainstaluj program Norton Online Backup

Odinstalowanie programu Norton Online Backup z komputera nie powoduje usunięcia zestawu kopii zapasowej utworzonego dla tego komputera. W przypadku ponownego zainstalowania programu Norton Online Backup na tym samym komputerze utworzony zostanie nowy zestaw kopii zapasowej.

Po ponownej instalacji programu Norton Online Backup zalecane jest usunięcie poprzedniego zestawu kopii zapasowej z konta programu Norton Online Backup. Jeśli chcesz przywrócić pliki z poprzedniego zestawu kopii zapasowej, należy to zrobić przed usunięciem starszego zestawu.

KROK 1

Ponownie zainstaluj program Norton Online Backup

 1. Zaloguj się w witrynie programu Norton Online Backup przy użyciu adresu e-mail i hasła.

 2. Obok pozycji Moje urządzenia kliknij opcję Dodaj komputer.

 3. Przeczytaj warunki świadczenia usług i zaznacz opcję Znam warunki świadczenia usług i wyrażam na nie zgodę.

 4. Kliknij polecenie Rozpocznij pobieranie.

  Jeśli zostanie wyświetlony monit, zapisz na pulpicie plik instalacyjny programu Norton Online Backup.

 5. Po zakończeniu pobierania dwukrotnie kliknij pobrany plik.

  Jeśli zostanie wyświetlone ostrzeżenie dotyczące zabezpieczeń, kliknij przycisk Uruchom.

 6. Aby ukończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 7. Na stronie Nazwij ten komputer podczas dodawania nazwy wyświetlanej wpisz nazwę komputera. Wybierz nazwę inną niż poprzednia.

  Zostanie utworzony nowy zestaw kopii zapasowej dla komputera, nawet jeśli jest to ten sam komputer co wcześniej. Podanie nowej nazwy komputera ułatwia odróżnienie poprzedniego zestawu kopii zapasowej od nowo utworzonego zestawu.

 8. Kliknij przycisk OK.

 9. Po dodaniu komputera należy przejść do ustawień i ponownie skonfigurować kopię zapasową.

KROK 2

Pobierz pliki z poprzedniego zestawu kopii zapasowej

  Jeśli nie chcesz przywracać żadnych plików z poprzedniego zestawu kopii zapasowej, przejdź do kroku 3.

 1. Na stronie głównej programu Norton Online Backup kliknij pozycję Działania dotyczące plików, a następnie kliknij pozycję Pobierz plik.

 2. W okienku Foldery kliknij nazwę folderu, aby przejść w drzewie folderów do folderu zawierającego kopie zapasowe plików.

  W okienku Pliki wyświetlane są kopie zapasowe plików znajdujące się w bieżącym folderze.

 3. W okienku Pliki kliknij nazwę pliku, który chcesz pobrać.

 4. Wykonaj instrukcje zawarte w monicie przeglądarki, aby zapisać pliki na komputerze.

 5. Aby pobrać wiele plików z zestawu kopii zapasowej, powtórz kroki od 3 do 5 dla każdego pliku.

KROK 3

Usuń poprzedni zestaw kopii zapasowej

  Usunięcie poprzedniego komputera jest działaniem bezpowrotnym. Przed wykonaniem tego kroku należy przywrócić wszystkie wymagane dane.

 1. Na stronie głównej programu Norton Online Backup kliknij pozycję Usuń komputer.

 2. Obok poprzedniego zestawu kopii zapasowej kliknij pozycję Usuń.

 3. Kliknij przycisk OK.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: kb20090424164311EN_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 30/08/2017