Inne produkty

Napraw problemy związane z dodawaniem konta użytkownika do programu Norton Family, gdy komputer jest połączony z domeną

KROK 1

Dodaj konto użytkownika do lokalnej grupy użytkowników

 1. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe uruchamiania.

 2. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz następujące polecenie i kliknij przycisk OK.

  lusrmgr.msc

  Jeśli zostanie wyświetlony monit Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Kontynuuj.

 3. W lewym okienku okna Zarządzanie użytkownikami i grupami lokalnymi kliknij pozycję Użytkownicy.

 4. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Nowi użytkownicy.

 5. Wpisz nazwę konta użytkownika domeny, które chcesz dodać do programu Norton Family. Wpisz hasło i potwierdź je, a następnie kliknij pozycję Utwórz.

 6. Zamknij okno zarządzania użytkownikami i grupami lokalnymi.

KROK 2

Dodaj konto użytkownika do programu Norton Family

 1. Kliknij ikonę Norton Family w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Edytuj konta.

 2. Wpisz adres e-mail rodzica i hasło, a następnie wybierz przycisk OK.

 3. Obok profilu dziecka, który chcesz powiązać z kontem użytkownika w domenie do monitorowania, kliknij przycisk Zmień.

 4. Kliknij pozycję zaloguj jako, a następnie zaznacz nazwę konta użytkownika utworzonego w kroku 1.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

 6. Kliknij przycisk OK.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: kb20090420170856EN_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 17/08/2018